Komt er wel of geen coronapas in Vlaanderen? Druk groeit, maar voorlopig geen beslissing

Nu de coronacijfers stijgen willen sommige burgemeesters een coronapas kunnen invoeren. Maar komt die er nu, of niet? Het antwoord vanuit de Vlaamse regering was "neen", al lijkt de druk te stijgen - vanuit de gouverneurs, maar ook vanuit Open VLD en CD&V - om het op zijn minst toch "te bespreken". Er was overleg tussen de regering en de gouverneurs vanmiddag, daar is beslist dat burgemeesters het (in sommige gevallen) kunnen invoeren na overleg met de gouverneur.

Wanneer burgemeesters denken dat de coronapas meer moet ingezet worden, dan zeggen we, spreek met uw gouverneur

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V)

Mensen moeten die "coronapas" dan laten zien wanneer ze bijvoorbeeld naar bepaalde evenementen of publieke ruimtes (zoals zwembaden of bibliotheken) gaan. Enkele burgemeesters, zoals in Wemmel en Vilvoorde (beiden in de Vlaamse rand rond Brussel), hebben al in beperkte mate op eigen houtje de coronapas ingevoerd.

"Een aantal burgemeesters zien de coronapas als een nuttig instrument", aldus gouverneur Van Cauter in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

De VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, is alvast voorstander van een wettelijk kader om het voor burgemeesters mogelijk te maken een Covid Safe Ticket in te voeren, in samenspraak met de gouverneurs. De Vlaamse gouverneurs werden vandaag ook ontvangen bij de Vlaamse regering, om over de stijgende coronacijfers te spreken. En ook de invoering van de coronapas kwam daar ter sprake, al zouden er daar geen beslissingen genomen zijn over het Covid Safe Ticket.

Op het overleg met de gouverneurs zou wel nog eens herhaald zijn dat gemeenten strengere coronaregels kunnen opleggen, zoals het (her)invoeren van een mondmaskerplicht in bepaalde gebouwen. 

"Als er lokaal bijkomende maatregelen nodig zijn, dan moet de burgemeester in overleg gaan met de gouverneur. En bekijken hoe bepaalde activiteiten anders georganiseerd kunnen worden", aldus Beke in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Beluister hier het hele interview met Beke (CD&V) op Radio 1 (dat ook over de extra boosterprik gaat):

Op de vraag of de coronapas dan helemaal van tafel is, antwoordt Beke: "En wanneer men denkt dat coronapas meer moet ingezet worden, dan zeggen we, spreek met uw gouverneur". 

Het lijkt er dus op dat lokale besturen niet zelf kunnen beslissen over een de invoering van een coronapas, maar in overleg moeten gaan met de hogere besturen. Het zou kunnen voor evenementen (na overleg dus), maar niet voor horeca.

Onenigheid binnen Vlaamse regering

In Brussel is het Covid Safe Ticket al in gebruik (voor onder andere de horeca), en ook in Wallonië zal het ingevoerd worden vanaf november. Maar in Vlaanderen was het antwoord over een mogelijke algemene invoering van de coronapas tot dusver: neen. 

Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD, liet vanmorgen in "De ochtend" verstaan dat de invoering van de coronpas niet op de tafel bij de Vlaamse ministerraad (eerder vandaag) lag, maar hij hield de deur wel op een kier voor een mogelijke toekomstige invoering ervan. Ook CD&V is niet tegen een invoering. N-VA zou de voet op de rem houden: voor de partij blijven de stijgende cijfers binnen de verwachtingen, en is een algemene invoering van een coronapas niet aan de orde. 

Voorlopig wordt de coronapas dus niet overal, algemeen ingevoerd, al kunnen burgemeesters het na overleg met onder meer de gouverneur wel invoeren voor evenementen.

"Een beslissing over de coronapas komt er vandaag niet", vertelt Anne Vanrenterghem van aan het Martelaarsplein in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen