Valentin Bianchi / Hans Lucas

Zorgsector vraagt afschaffing van quarantaineregels voor besmet personeel dat gevaccineerd is

In een open brief vragen honderden leidinggevenden uit de zorgsector om de verplichte quarantaine bij zorgpersoneel dat besmet is met het coronavirus, maar wel dubbel gevaccineerd is en geen symptomen heeft, af te schaffen. Op die manier kunnen deze mensen blijven werken. En dat is nodig, want zowat in elke zorginstelling is er een groot tekort aan personeel. De brief komt er na een tweedaags congres over de zorg.

De afgelopen twee dagen vond het Zorgcongres plaats, georganiseerd door Zorgmagazine. Honderden leidinggevenden van ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorginstellingen kwamen er samen om te bespreken  hoe de sector de coronacrisis heeft aangepakt en om te kijken wat er beter kan in de toekomst.

Om hun bezorgdheden duidelijk te maken, schrijven ze nu een open brief aan de beleidsmakers. Daarin vragen ze om het personeelstekort aan te pakken. In alle takken van de zorg kampen ze met hetzelfde probleem: te weinig geschikte mensen. Ook dringen ze aan op het invoeren van een algemene verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. 

Besmet zorgpersoneel dat dubbel gevaccineerd is en geen symptomen heeft, moet kunnen blijven werken.

Karin Van Mossevelde, Algemeen directeur I-mens

Als laatste vragen ze ook om de quarantaineregels voor het zorgpersoneel te versoepelen. Momenteel moet wie besmet is in quarantaine. Maar omdat de tekorten op de werkvloer al zo groot zijn, vraagt de sector nu een versoepeling. Karin Van Mossevelde, algemeen directeur van zorgorganisatie I-mens: "We willen graag dat mensen die dubbel gevaccineerd zijn en geen duidelijke symptomen hebben, niet in quarantaine moeten en gewoon kunnen blijven werken. Onze mensen weten hoe anderen te beschermen als ze zelf besmet zijn." Die regel gold trouwens ook al in de eerste lockdown, maar werd daarna afgeschaft.

Meest gelezen