Zeespiegel kan volgens nieuw rapport 1,2 tot 2 meter stijgen tegen eind deze eeuw

Als het niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kan de zeespiegel eind deze eeuw met 1,2 tot 2 meter stijgen in vergelijking met het begin van deze eeuw. Dat blijkt uit een nieuw klimaatrapport van het KNMI, het meteorologisch instituut van Nederland. "Dat is hoger dan we een aantal jaren geleden dachten."

In lijn met het IPCC, het panel van klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties, stelt het KNMI vast dat het klimaat ook in Nederland steeds sneller verandert. "Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk", aldus het instituut, dat de inzichten van het IPCC heeft gecombineerd met eigen onderzoeksresultaten.

Als de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaakt niet snel vermindert, kan de zeespiegelstijging oplopen tot 1,2 meter rond 2100. "Dat is hoger dan we een aantal jaren geleden dachten", zegt Rob van Dorland van het KNMI aan de NOS.

Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk

"Bovendien is er een risico dat als het echt uit de hand loopt op Antarctica met het afsmelten van de ijskap, dat we dan een stijging van 2 meter zien tegen het einde van deze eeuw", zegt van Dorland voorts.

Op het kaartje hieronder is te zien welke gebieden risico lopen op overstromingen bij een stijging van het zeeniveau met 1,2 meter:

Dit is hetzelfde kaartje maar bij een stijging van 2 meter:

Let wel: bij beide kaartjes wordt geen rekening gehouden met maatregelen zoals dijken en overstromingsgebieden

In 2014 kwam het KNMI nog uit op een stijging van maximaal 1 meter. "We zien telkens weer dat de wetenschappelijke inzichten het erger laten zien dan we oorspronkelijk dachten", legt van Dorland uit.

Het is dan ook nu de tijd om al na te denken over mogelijke ingrepen. "Je moet zorgen dat de dijken hoger worden", zegt van Dorland. "Bijkomend probleem is dat het moeilijker wordt om het rivierwater weg te spuien naar de zee. Daar moeten we dus pompen voor voorzien."

Het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse overheid houdt rekening met een zeespiegelstijging van 30 centimeter tegen 2050 en met 80 centimeter (bij hoogwater) tegen 2100. Daarnaast wordt er sinds kort ook al nagedacht over zeer pessimistische voorspellingen, waarbij men uitgaat van een zeespiegelstijging van 3 meter tegen 2100.

Extremer weer

Het KNMI voorziet verder dat de zwaarste zomerse buien "extremer worden", met een hogere kans op valwinden, die zich kunnen voordoen tijdens zware onweersbuien. Droogte is ook een steeds bekender probleem in het voorjaar en de zomer. Ook dat kan vaker gaan voorkomen door de stijgende temperaturen.

Periodes van droogte en hitte kunnen bovendien langer gaan duren. Dat heeft ermee te maken dat de straalstroom mogelijk zwakker kan worden door klimaatverandering. De straalstroom is een zeer sterke wind op 9 tot 10 kilometer hoogte. Naarmate de temperatuurverschillen tussen de polen en de tropen afnemen, kan de straalstroom ook in kracht verminderen. Daardoor kan hetzelfde weertype langer blijven hangen.

Meest gelezen