Facebook "Lotjonslos"

Burgemeester hervormt Aalst Carnaval: "Weg met censuur, meer aandacht voor oudere carnavalisten"

Aalst wil carnaval hervormen en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) stelt zijn plannen vanavond voor op de gemeenteraad. De burgemeester stelde een visietekst op die de basis moet vormen voor de hervormingen. "Door de te strenge regelgeving dreigt de spontaniteit van het carnaval te verdwijnen," aldus de burgemeester. 

Burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese (N-VA), legt op de gemeenteraad vanavond een visietekst voor om de toekomst van Aalst Carnaval veilig te stellen: "Het DNA van Aalst Carnaval".  Aanleiding is onder meer de kritiek van Aalsterse carnavalsgroepen die vinden dat ze aan veel te strenge regels moeten voldoen om aan de praalstoet te mogen deelnemen.  De reglementering brengt de creativiteit en spontaniteit volgens hen in het gedrang. 

Geen ruimte voor censuur

"De bedoeling van de visietekst is onder meer de spot en de satire die met het carnaval gepaard gaan, te vrijwaren van censuur," steekt burgemeester D'Haese van wal.  

Censuur en Aalst Carnaval was een groot thema  in de nasleep van het carnaval van 2019, toen kwam Aalst Carnaval in opspraak toen één van de praalwagens Joodse karikaturen afbeeldde, dat werd door sommige organisaties als antisemitisch beschouwd. Ook toen hamerde  burgemeester D'Haese achteraf op vrije meningsuiting, en weigerde hij het carnavalsgebeuren te censureren. 

"Carnaval is een feest van de vrijheid, afgebakend in tijd en ruimte. Dat zit in het DNA van de Aalstenaar, we moeten in Aalst kunnen blijven lachen met alles en iedereen, op een toffe manier. Het kan niet zijn dat we tijdens carnaval alles onder een maatschappelijk vergrootglas leggen, tijdens carnaval moet alles kunnen. Ervoor en erna uiteraard niet,"verduidelijkt D'Haese. 

Tijdens carnaval moet alles kunnen, ervoor en erna niet

Christoph D'Haese, burgemeester Aalst (N-VA)

Retroplein

Verder vermeldt de visietekst een zogenaamd 'retroplein', een plaats waar ook de oudere carnavalisten in de toekomst aan hun trekken moeten komen.  Velen van hen voelden zich niet goed op wat ze tijdens de carnavalsdagen de "openluchtdiscotheek van Grote Markt, het Vredeplein en het Statieplein" noemen. Daarom wordt de Hopmarkt, vanaf de donderdag voor de start van carnaval ingericht als een stiller plein, dat meer op oudere carnavalisten hun lijf is geschreven. 

Feestcomité kiest affiche

Als derde pijler in zijn toekomstvisie over Aalst Carnaval heeft D'Haese het over de carnavalsaffiche.  In het reglement dat vanavond voorligt staat dat de leden van het feestcomité instaan voor de carnavalsaffiche. Zij zullen er één kiezen uit alle geselecteerde inzendingen. 

Meest gelezen