Kamerlid Theo Francken (N-VA), voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, pleit opnieuw voor asielquota

Kamerlid Theo Francken (N-VA) pleit voor een tijdelijke beperking van het aantal asielaanvragen om de overbelasting van het asielnetwerk tegen te gaan. Francken voerde destijds als staatssecretaris al een quotum van vijftig asielaanvragen per dag in, maar de Raad van State schorste die maatregel omdat die inging tegen de grondrechten van asielzoekers.

Door corona bleven de asielaanvragen in ons land lang op een laag pitje sluimeren, maar dat is sinds enkele weken niet langer het geval. In september hebben voor het eerst in jaren nog eens meer dan 3.000 mensen asiel aangevraagd in België. Volgens Francken is het opvangnetwerk volledig verzadigd en zijn de diensten aan het einde van hun Latijn. De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelde vandaag een tienpuntenplan voor, met daarin opnieuw een pleidooi voor een tijdelijk asielquotum.

Francken voerde eind 2018 zelf een quotum in, waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken maar vijftig asielaanvragen per dag meer mocht behandelen, maar na protest van een aantal ngo's schorste de Raad van State de maatregel. Volgens het hoogste rechtscollege van het land maakte de regering het overdreven moeilijk voor bepaalde asielzoekers om hun recht op asiel aan te vragen, een grondrecht, uit te oefenen. Minister Maggie De Block (Open VLD), Francken's opvolger na de val van de regering eind 2018, draaide de beslissing terug. 

Tienpuntenplan

Volgens Francken, tegenwoordig opnieuw Kamerlid bij oppositiepartij N-VA, moeten de quota echter herbekeken worden, "gekaderd binnen de praktische onmogelijkheid om iedereen opvang aan te bieden". "We voeren de juridische strijd hieromtrent gedegen en ten gronde", klinkt het in zijn tienpuntenplan. 

Verder pleit de N-VA'er ook nog voor strengere regels rond gezinshereniging en een stop op hervestiging. "Veel van de voorstellen liggen al in de vorm van een wetsvoorstel voor in de Kamer en kunnen onmiddellijk gestemd worden", benadrukt hij. "Geen van de maatregelen op zich is zaligmakend, daarvoor is migratie een te complex gegeven en illegale migratie al zeker. Toch reiken we hiermee een aantal handvaten aan om te kiezen voor échte verandering", aldus Francken.

Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kondigde eerder op de dag al aan dat België beter gaat samenwerken met Nederland en Luxemburg om de Dublinregels sneller uit te voeren. Die regels organiseren de toewijzing van asielaanvragen in Europa en gelden als de hoeksteen van het Europese asielbeleid. Doel van het akkoord tussen de Beneluxlanden is ervoor zorgen dat mensen die elders in de Benelux al een asielprocedure afgerond of lopende hebben, sneller worden teruggestuurd naar het land in kwestie. Binnen Europa wordt al langer overlegd over nieuwe Dublinregels, maar die gesprekken lopen niet van een leien dakje.

Meest gelezen