AFP or licensors

Staalarbeiders ArcelorMittal in Gent verdeeld over nieuwe arbeidsovereenkomst, maar staking afgewend

Een nipte meerderheid van 53,9 procent van de staalarbeiders van ArcelorMittal Gent heeft een voorakkoord over een nieuwe cao verworpen. Toch is de nieuwe cao voor 2021 en 2022 aanvaard, want voor een effectieve verwerping was een tweederdemeerderheid nodig. Een staking bij de belangrijke industriële werkgever is zo op het nippertje afgewend.

De Gentse staalfabriek wil de komende tien jaar drastisch vergroenen en een internationale voortrekkersrol spelen in de productie van duurzaam staal. Maar op de aankondiging van de investeringsplannen ten belope van 1,1 miljard euro volgden werkonderbrekingen bij de werknemers. 

Die vroegen niet alleen een financiële compensatie, omdat ze tijdens de gezondheidscrisis nooit zijn gestopt met werken. Ook de nood aan bijkomend personeel na de aanwervingsstop was hoog, en gebrekkige faciliteiten - zoals kapotte douches en drankautomaten - leidden tot ongenoegen.

Een eerder voorakkoord met een reeks loonsverhogingen en een coronapremie van 500 euro werd massaal verworpen. De directie en vakbonden hebben de voorbije dagen, in bijzijn van een bemiddelaar, onderhandeld over een ultiem akkoord, dat dinsdag is voorgesteld.

Van 3.096 stemgerechtigde arbeiders hebben 2.336 (75,4 procent) hun stem uitgebracht. Exact 46 procent heeft het voorstel goedgekeurd, 53,9 procent stemde tegen.

Wake-upcall

De nieuwe arbeidsovereenkomst zal nu worden ingevoerd, maar dat de uitslag zo nipt was, was een wake-upcall voor de directie, zegt Hans Schepens van het ACV: "Op korte termijn zal er resultaat moeten te zien zijn voor onze mensen, meerbepaald wat werkdruk, bezetting en accomodatie betreft. Ook zal ons materiaal een pak beter moeten worden, willen we goed werk kunnen blijven afleveren. Dat moet natuurlijk in de meest veilige omstandigheden gebeuren."

Meest gelezen