Nicolas Maeterlinck

Gevangenen van Leuven-centraal mogen straks wellicht online groepslessen van KU Leuven volgen

Het lijkt er op dat gedetineerden vanaf begin volgend jaar via het leerplatform Toledo online groepslessen zullen kunnen volgen aan de KU Leuven. Zes gedetineerden hadden daarvoor de Belgische staat gedagvaard.

 "We vragen iets wat heel elementair is in onze samenleving, namelijk dat de gedetineerden hoger of universitair onderwijs kunnen volgen. Dat kan via het online leerplatform Toledo", zegt Jos Vander Velpen, de advocaat van de gedetineerden.  "En volgens wat ik vandaag vernam zou dat tegen begin 2022 kunnen."

 "Het gaat over zes mensen, die een lange straf uitzitten voor zware feiten, maar die gemotiveerd zijn om een universitair diploma te halen. Dat gaat van informatica tot psychologie. Deze mensen willen geen internet om te spelen of te ontspannen. Het enige wat ze willen doen is leren", aldus Vander Velpen.

Deze mensen willen geen internet om te spelen of te ontspannen. Het enige wat ze willen doen is leren.
Jos Vandervelpen, advocaat

"Ik vernam vandaag dat het gevangeniswezen nu toch bereid is om de nodige stappen te zetten om online onderwijs toe te laten", laat advocaat Vander Velpen weten. "Er zijn intussen al drie uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de Mens, waarin het belang van online onderwijs voor gedetineerden wordt onderstreept.  Wellicht heeft dat er mee voor gezorgd dat het gevangeniswezen nu principieel bereid is om via een beveiligde verbinding toegang te verlenen tot het online leerplatform Toledo."

Concreet zouden de gedetineerden vanaf eind  januari 2022 een aangepaste computer krijgen en bijgevolg vanaf het tweede semester kunnen instappen in het leertraject.  Tegen 2024 zullen trouwens alle gedetineerden in België een beveiligde en gecontroleerde toegang krijgen tot het internet via de Prison Cloud. De eerste gevangenis met het systeem zou die van Haren worden , in september van volgend jaar.

Meest gelezen