Schade van overstromingsramp afgelopen zomer opgelopen tot ruim 2 miljard euro

De schade van de overstromingsramp van afgelopen zomer is opgelopen tot 2,164 miljard euro, verspreid over meer dan 70.000 schadegevallen. Dat blijkt uit een nieuwe schatting van de verzekeraars. In Wallonië alleen al lopen de kosten op tot boven de 2 miljard euro. De financieel zwaarst getroffen gemeente is Luik, met meer dan 200 miljoen euro schade. In Vlaanderen werd Voeren het zwaarst getroffen, met 4,4 miljoen euro aan schade.

Drieënhalve maand na de ongeziene overstromingsramp heeft Assuralia, de federatie van de verzekeringssector, een goed zicht gekregen op de verzekerde schade die de extreme regenval in België veroorzaakt heeft op 14, 15 en 16 juli.

Bij een eerste schatting, een maand na de ramp, werd nog verwacht dat de kosten na de ramp zouden oplopen tussen 1,3 en 1,7 miljard euro. Maar nu bijna 72.000 schadedossiers zijn ingediend, komt Assuralia uit op maar liefst 2.164 miljoen euro aan verzekerde schade. 

De verzekeraars verwachten geen grote stijging meer van het aantal dossiers voor de overstromingen van juli. "Het aantal getroffenen stabiliseert zich. Wat wel nog kan veranderen, is het exacte bedrag. Naarmate de expertises ter plaatse worden afgerond, zullen de cijfers over de totale schade preciezer worden", zegt Hein Lannoy, CEO van Assuralia.

Verdeling

Als we kijken naar de opdeling van de schadegevallen, zien we dat het vooral om 63.692 “eenvoudige risico’s” gaat. Lees: schade aan woningen en winkels. Daarnaast is er schade vastgesteld aan 6.602 voertuigen en aan 1.452 grote ondernemingen en instellingen.

Het mag niet verwonderen dat het grootste deel van de schade, namelijk 2.070 miljoen euro, werd geleden in Wallonië. Dat bedrag is verspreid over 62.440 schadegevallen in het Waals Gewest. De helft van die schade zal het Gewest voor zijn rekening nemen. Zo is overeengekomen met de verzekeraars.

In Vlaanderen wordt de schade op 74,6 miljoen euro geschat. Hiervan neemt het Vlaamse Gewest 28 miljoen euro voor zijn rekening. In de Brusselse regio wordt de schade op 19,2 miljoen euro geraamd. Hiervan neemt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 5 miljoen euro op zich.

Klik op de kaart om de bedragen en schadegevallen te zien.
Lees verder onder de kaart:

Zwaarst getroffen gemeenten

Kijken we naar de schade in de verschillende gemeenten, zien we dat qua totale kosten Luik het zwaarst getroffen werd. Het totale schadebedrag bedraagt er bijna 209 miljoen euro, verspreid over bijna 7.000 schadegevallen.

In Vlaanderen werd Voeren het zwaarst getroffen, met 4,4 miljoen euro aan schade, verspreid over 249 schadegevallen.

En in het Brussels Gewest werd in de stad Brussel de grootste schade geleden: 5,5 miljoen euro, verspreid over 256 schadegevallen.

Meest gelezen