Buurtbewoner Bart De Vos
Radio 2

Geen milieuvergunning voor windturbines op de Kouter in Merchtem: "Ze horen niet thuis in landelijk gebied"

De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd die de Vlaamse regering verleend had voor de windmolens op de Kouter in Peizegem bij Merchtem. Bewoners van Peizegem en Steenhuffel hadden beroep aangetekend en de Raad van State volgt nu hun protest.

Windmolens van 175 meter hoog horen niet thuis in een open landschap, vindt buurtbewoner Bart De Vos: "Om je een idee te geven, de windmolens zouden vijf keer de hoogte hebben van de kerktoren van Peizegem. Dat mag een beetje nimby klinken (not in my backyard is een benaming voor protest tegen iets waar je wel de vruchten van wilt plukken zolang je er geen hinder van ondervindt n.v.d.r.) maar we zijn ook voorstanders van windenergie. Maar dan wel op plaatsen die daarvoor in aanmerking komen. Namelijk op haven- of industriezones, waar er veel energie vereist is, of op de Noordzee waar er veel wind is. Maar niet vlakbij woonkernen in landelijk gebied.”

Eerder werd ook al de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van de windturbines door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. De bewoners van Peizegem en Steenhuffel zijn blij met het vonnis, maar vragen dat het juridisch getouwtrek nu ook stopt. De buurt schreef een brief naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “We vrezen dat haar administratie opnieuw een vergunning aanvraagt met een andere motivering en dan start de juridische carrousel opnieuw”, vertelt De Vos. "Wij hopen dan ook dat de minister onze bekommernissen wel kan begrijpen en ze gezien het voorzorgsprincipe dit type van industriële installaties niet zomaar opnieuw kan laten goedkeuren." 

De Vos sluit niet uit dat de buurt een eventueel nieuwe vergunning opnieuw zal aanvechten, ondanks de hoge kosten die zo'n proces met zich meebrengt.

De plek in Peizegem waar de windmolens gebouwd zouden worden.

Meest gelezen