Nicolas Maeterlinck

Minister van Financiën Van Peteghem wil rem zetten op brandstofprijzen door accijnzen te verlagen

Minister van Financiën Van Peteghem wil een rem zetten op de stijging van de brandstofprijzen door het "omgekeerde cliquet"-systeem in te voeren. Dat wil zeggen dat bij een forse stijging van de prijzen, de regering de accijnzen op de benzine en diesel verlaagt. 

Van Peteghem zei in de Kamer dat hij hoopt dat prijzen snel zullen stabiliseren, maar dat hij in afwachting het systeem wil invoeren als een buffer, een schokdemper tegen forse stijgingen. 

De minister voegde eraan toe dat het om een tijdelijke maatregel gaat, al noemde hij geen einddatum.  Op langere termijn wil hij aan structurele en meer duurzame  hervormingen werken die de burger moeten beschermen.

Van Peteghem gaat zijn voorstel voorleggen aan de regering. Wanneer het systeem precies wordt uitgerold en hoe sterk het de prijsstijgingen zal temperen is nog niet duidelijk. 

De omgekeerde cliquet werd voor het eerst toegepast in 2005. Daarna werd de maatregel verschillende keren uitgedoofd en weer ingevoerd, de laatste keer alleen voor diesel door de regering-Michel van eind 2015 tot en met 2018.

Een achterhoedegevecht

Nog in de Kamer verdedigde premier Alexander De Croo zich tegen de felle kritiek van de oppositie om het gebruik van de coronapas (CST) ook in Vlaanderen in te voeren voor de horeca en de fitnesscentra.

Hij stelde dat de besmettingen over heel het land toenemen, ook in Vlaanderen, waar de vaccinatiegraad hoger is dan in het zuiden van het land. Nu de vierde golf aan besmettingen begonnen is, moeten we een bijkomende beschermingslaag aanleggen, aldus De Croo in "Villa politica", die eraan toevoegde dat het leven verder gaat. De hele discussie over de coronapas ziet hij eerder als een achterhoedegevecht in het parlement. 

De Croo ontkende ook dat Open VLD een bocht heeft gemaakt door zich eerst te verzetten tegen een pasjesmaatschappij, maar nu de coronapas toch te promoten. Mijn uitspraak over de pasjesmaatschappij was in mei, toen de overgrote meerderheid van de mensen nog niet de gelegenheid had om zich te laten vaccineren. Om dan een onderscheid te maken op basis van vaccinatie, dat zou een pasjesmaatschappij geweest zijn. "Maar vandaag zitten we in heel andere situatie. iedereen heeft ruim de tijd gehad om zich te laten vaccineren. Vandaag vragen aan wie deelneemt aan het publieke leven, de veiligheid van een ander niet in gevaar te brengen."

De Croo had lovende woorden voor Vlaams minister-president Jan Jambon:

Videospeler inladen...

Meest gelezen