© Andriy Onufriyenko

Tot 70 procent van de Vlaamse covidpatiënten is gevaccineerd, maar de vaccins werken wel degelijk: hoe zit dat? 

In de Vlaamse ziekenhuizen is 70 procent van de covidpatiënten gevaccineerd. Dat cijfer vermeldde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de Commissie Gezondheid. Maar wat betekent dat cijfer? Werken de vaccins daarom niet? Jawel, zo blijkt uit alle cijfers! Maar hoe verhoudt die vierde golf zich nu tot de vorige drie? 

Afgelopen dinsdag heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen de vaccinatiestatus van de gehospitaliseerden bekendgemaakt.

Tussen 16 en 22 oktober lagen er 333 patiënten door de gevolgen van een coronabesmetting in de Vlaamse ziekenhuizen. Daarvan is 70,9 procent (236 van 333) volledig gevaccineerd en 29,1 procent (97 van 333) niet gevaccineerd.

Dat 70 procent van de covidpatiënten in Vlaanderen gevaccineerd is, lijkt erg veel, maar is dat ook zo? 

Onderstaande video legt uit hoe je die percentages kan begrijpen:

Videospeler inladen...

Ongevaccineerden komen na een coronabesmetting dus sneller in het ziekenhuis terecht dan gevaccineerden. In de video gaan we ook uit van de Vlaamse cijfers. Voor heel België bedraagt het percentage gevaccineerden volgens Frank Vandenbroucke 54 procent, een pak lager, waardoor de kans op een ziekenhuisopname voor niet-gevaccineerden nog stijgt. 

En wat dan met die fameuze vierde golf in ons land? Hoe groot is die nu? De stijgende besmettings- en hospitalisatiecijfers, inclusief de pas ingevoerde extra maatregelen, voelen voor sommige mensen terug naar af. Hoe goed beschermen de vaccins ons? We maakten de vergelijking met de vorige golven.

Wat met de ziekenhuisopnames?

Als eerste valt op dat steeds minder besmette mensen in het ziekenhuis belanden na een coronabesmetting. Het aantal ziekenhuisopnames van de vierde golf ligt een pak lager dan die van de drie vorige. De curves van de verschillende soorten opnames zijn nu duidelijk in dalende lijn in vergelijking met de andere golven.

De daling valt nog meer op als we vergelijken met de cijfers van de tweede golf, tijdens het najaar 2020.  De start van beide golven situeert zich ongeveer in september en oktober. Ook daar zie je dat er nu minder mensen in het ziekenhuis belanden. Op onderstaande grafiek zie je in een tijdlijn hoeveel mensen er per 100 geregistreerde besmettingen in het ziekenhuis zijn beland.

Dat er nog steeds mensen in het ziekenhuis belanden, ondanks dat ze gevaccineerd zijn, heeft verschillende verklaringen. "We zitten met een variant die veel besmettelijker is. Bovendien zijn ook de maatregelen begin oktober losgelaten. En van de immuniteit weten we nu dat de bescherming tegen milde ziekte na 6 maanden wat afneemt. Dat wil zeggen dat een gevaccineerde het virus toch kan dragen en waarschijnlijk kan overdragen", vertelde infectioloog Steven Callens (UZ Gent) deze week nog in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Gevaccineerden die in het ziekenhuis belanden zijn vaker al wat ouder of hebben onderliggende aandoeningen, gaat hij verder. "Gezonde gevaccineerde mensen belanden heel weinig in het ziekenhuis en als ze er al belanden, dan zien we dat de hospitalisatieduur minder zwaar is. Op intensieve zorg zijn het wel nog heel vaak niet-gevaccineerde mensen." Volgens de cijfers die minister Frank Vandenbroucke gaf, ligt daar de verhouding op 60 procent gevaccineerden in Vlaanderen, 40 procent niet-gevaccineerden. Die cijfers komen van Sciensano. 

Overlijdens in verschillende golven

Ook hier zien we vooral een dalende tendens. Tijdens de eerste 2 golven (april en oktober vorig jaar) stierven op het hoogtepunt meer dan 200 mensen per dag. Momenteel schommelt het aantal slachtoffers door COVID-19 rond de 15 per dag. Corona kost dus nog steeds mensen het leven. 

Conclusie

  •  Ja, tot 70 procent van de gehospitaliseerde Vlamingen is gevaccineerd, maar dat moet je bekijken in het licht van de hoge vaccinatiegraad. In verhouding maak je dus meer kans om in het ziekenhuis te geraken wanneer je niet gevaccineerd bent.  
  • In vergelijking met de vorige golven ligt het aantal hospitalisaties in de vierde golf (voorlopig) beduidend lager. Dat kan wijzen op een goede werking van de vaccins.
  • Gevaccineerden die in het ziekenhuis belanden zijn vaker al wat ouder of hebben onderliggende aandoeningen.
  • Ook het aantal overlijdens ligt nu een pak lager dan bij de najaarsgolf van 2020.
  • Toch sterven er dagelijks gemiddeld opnieuw 15,4 mensen en worden er gemiddeld 129 opgenomen in het ziekenhuis. En het cijfer is stijgende. Corona maakt dus nog steeds veel slachtoffers. 

Meest gelezen