Inflatie klimt boven 4 procent, het hoogste niveau in 13 jaar: energieprijzen grote boosdoener

De inflatie in ons land, die aangeeft hoeveel duurder het leven wordt, is in oktober naar 4,16 procent gestegen.  Daarmee ligt de inflatie op het hoogste peil sinds oktober 2008. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de fors gestegen energieprijzen.

Het algemene prijspeil in ons land ligt in oktober 4,16 procent hoger dan vorig jaar. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds 2008. Op maandbasis steeg de consumptieprijsindex zelfs met 1,3 procentpunt. Zulke snelle stijging is niet meer opgetekend sinds de jaren 80 van vorige eeuw.

De grote boosdoener? De enorm sterk gestegen energieprijzen natuurlijk: "Energie kent momenteel een inflatie van 30,86 procent en levert een bijdrage van 2,62 procentpunt aan de totale inflatie", zo laat de FOD Economie weten. 

Kijk je naar de kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, dan stijgt die beduidend minder fel. Die bedraagt nu 1,95 procent in oktober tegenover 1,61 procent in september.

In oktober werden de belangrijkste prijsstijgingen opgetekend voor aardgas, elektriciteit, motorbrandstoffen, hotelkamers, huisbrandolie, vlees, restaurants en cafés, zuivelproducten en aankoop van voertuigen. Bij andere producten, zoals voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken, daalt de inflatie bijvoorbeeld al voor de negende maand op rij.

Meest gelezen