Dwergschildpadden komen normaal gezien enkel op het strand om hun eieren te leggen.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Meer dan 300 bedreigde dwergschildpadden spoelen levenloos aan op Mexicaans strand

In de Mexicaanse kuststad Oaxaca zijn meer dan 300 dode dwergschildpadden aangespoeld. De dieren raakten hoogstwaarschijnlijk verstrikt in illegale vissersnetten. En dat is slecht nieuws: de Rode Lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming labelt de dwergschildpad als kwetsbare diersoort. 

Minstens 300 dwergschildpadden spoelden levenloos aan op het Morro Ayuta strand nabij Oaxaca, een stad aan de Mexicaanse westkust. Het is een van de weinige plaatsen waar dwergschildpadden aan land komen om hun eieren te leggen, tevens de enige reden waarom ze uit het water komen.

Warana’s, zoals dwergschildpadden ook worden genoemd, paren steeds dicht bij de kust, waarna de vrouwtjes vaak in grote groepen naar de kust trekken. Onderweg raken ze vaak verstrikt in illegale of verlaten vissersnetten. Dat verklaart mogelijk waarom er uitsluitend vrouwtjes aanspoelden.

Het zou ook niet de eerste keer zijn dat de massale sterfte te maken heeft met die netten. In 2018 troffen vissers al eens 300 dode warana’s aan in Oaxaca:

Videospeler inladen...

In 1990 besloot de Mexicaanse regering zware straffen op te leggen aan vissers die aan dwergschildpadden raken. Vandaag de dag geldt dat nog altijd en echt verrassend is dat niet. De warana is is immers een kwetsbare diersoort volgens de Rode Lijst van de IUCN. Met die lijst evalueert de Internationale Unie voor Natuurbescherming elk jaar opnieuw welke diersoorten met uitsterven bedreigd worden.

Uit een laatste update bleek dat de populatie dwergschildpadden zienderogen afneemt. Op dit moment labelt de lijst hen als kwetsbare dieren. Aan de kustlijn van de Stille Oceaan in Mexico krijgen de dieren daarom een beschermd statuut.

Meest gelezen