INBO

Wateroverlast heeft ook positief effect: meer zwarte populieren in de Maas

De zware overstromingen in juli hebben ook een positief effect op de natuur in en rond de Maas. In het gebied Negenoord-Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem hebben zich rivierduinen gevormd en daar groeien nu massaal jonge zwarte populieren. Die inheemse boomsoort is erg zeldzaam.

Door de sterke stroming werden in juli grote hoeveelheden grind en zand in de Maas weggespoeld en op andere plekken afgezet. "Ter hoogte van Dilsen-Stokkem werden zo zandduinen gevormd', vertelt An Vanden Broeck van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). 

"Op die duinen zijn nu jonge zaailingen van de zwarte populier beginnen groeien", zegt Vanden Broeck. "En die inheemse Europese zwarte populieren zijn zeldzaam." De bomen 20 jaar geleden aangeplant langs de Maas, om de rivier in zijn zomerbed te houden.  En in juli, op het moment van het hoogwater produceerden die populieren net veel zaden. En zo kon de natuur zijn werk doen. 

Begin van kettingreactie

Het INBO hoopt nu dat een deel van die zaailingen kunnen uitgroeien tot populierenbosjes. "Die zijn ook interessant voor vogels en de bever, die zit daar nu ook al maar die is gek op zwarte populier", gaat Vanden Broeck verder. "En de wortels van de populier zullen het terrein een beetje ophogen en dan kunnen er op termijn ook essen en eiken groeien. En dan krijg je wat we noemen een hardhoutooibos, dat kwam vroeger van nature voor langs grote dynamische rivieren." 

INBO

Meest gelezen