Rebecca Teeters
NICOLAS MAETERLINCK

3M probeert te sussen: "Onze werknemers hebben 10 keer hogere bloedwaarden dan inwoners Zwijndrecht en worden niet ziek"

In een gesprek met VRT NWS probeert 3M de nieuwe storm in het PFOS-dossier te bezweren. Die is opgestoken nadat  alarmerende bloedwaarden bij de bevolking in Zwijndrecht bekend raakten. Rebecca Teeters, vicepresident bij de groep, zegt vanuit het hoofdkwartier in de VS, dat de huidige emissies beperkt zijn, en geen impact op de volksgezondheid hebben. "We onderzoeken al decennialang de bloedwaarden bij ons eigen personeel, en die liggen tot tien keer hoger dan wat in Zwijndrecht gemeten is. Maar onze werknemers worden daar niet ziek van."

Het was een rustige Rebecca Teeters die een interview aan VRT NWS gaf. Ondanks de harde taal van de voorbije dagen aan het adres van 3M, zei ze constructief te willen zijn. Ja, ze voelt empathie met de inwoners van Zwijndrecht en ja, er zal voor een stuk (financieel) gecompenseerd worden.

Maar het opvallendst zijn toch haar uitspraken over de mogelijke effecten van de uitstoot van PFAS-stoffen door de schouw van 3M. De huidige emissies - 3 gram per jaar - zijn volgens haar zeker niet van dien aard dat ze de verhoogde bloedwaarden bij zo'n 800 omwonenden veroorzaakt hebben.

3M geeft eerste keer gegevens over uitstoot door de schouw

Opvallend, het is de eerste keer dat 3M gegevens verschaft over de huidige uitstoot via de schouw. Drie gram, dus. Dat zijn ook de gegevens die Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) wilde kennen. Demir wilde bewijs dat de huidige emissies geen bijkomend risico voor de volksgezondheid stellen, en Teeters zegt dat ze dat gisteren ook aangetoond hebben tijdens de hoorzitting met de Vlaamse omgevingsinspectie. Ze zegt dan ook "hoopvol" te zijn dat de fabriek niet stilgelegd wordt, tijdelijk of niet.

Volgens sommigen is die uitstoot van 3 gram onwettelijk. Is élke uitstoot door de schouw onwettelijk, omdat 3M er geen vergunning voor heeft? Teeters betwist dat. "Dat is wel wettelijk", zegt ze vlakaf.

En hoe dan ook, de gemeten bloedwaarden schat ze als niet alarmerend in. Wel integendeel, voor 3M zijn die bloedwaarden net een geruststelling. "De gemeten waarden tonen aan dat ze niets te maken hebben met de huidige emissies van 3M, en alles met de historische vervuiling van de voorbije jaren."

Teeters zei dat 3M al "decennialang" de bloedwaarden van haar eigen werknemers monitort. "En die liggen tien keer zo hoog als die van de omwonenden in Zwijndrecht. Onze werknemers ondervinden daar geen negatieve gezondheidseffecten van."

"Onze werknemers hebben bloedwaarden die tien keer zo hoog liggen als die van de omwonenden in Zwijndrecht, maar ondervinden daar geen negatieve gezondheidseffecten van", zegt Teeters:

Videospeler inladen...

"Discussie is niet wetenschappelijk"

Volgens Teeters is de hele discussie "niet wetenschappelijk". Zij blijft erbij dat er geen aantoonbaar, causaal effect is tussen PFAS-stoffen en bepaalde ziektebeelden.  

Ze verwijst daar ook naar als haar de vraag gesteld wordt of 3M gezondheidseffecten op de langere termijn wil vergoeden. "We voelen veel empathie voor de mensen in Zwijndrecht, en we willen hen ook helpen." Maar er is dus geen bewijs, zegt ze, dat PFOS bepaalde ziektebeelden veroorzaakt.

Tegelijkertijd zegt ze ook dat er wel degelijk compensatie komt voor een aantal getroffen Zwijndrechtenaren in de omgeving van het bedrijf. Er is 125 miljoen uitgetrokken om minder PFAS-stoffen in het milieu te brengen en ter compensatie van de boeren in de omgeving. Daar bovenop is er ook nog een potje geld voor bodemonderzoek en -sanering, maar ze plakt daar geen bedrag op.

Levi Sollie, secretaris bij de socialistische vakbond, reageert op de stellingen van mevrouw Teeters in "Laat":

Videospeler inladen...

Meest gelezen