fotodp.be

70.000 inwoners in straal van 5 kilometer rond 3M kunnen bloed laten onderzoeken op PFAS

Iedereen die in een straal van 5 kilometer rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht woont, mag zijn bloed laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS-stoffen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Eerder deze week raakte al bekend dat 9 op de 10 inwoners vlak bij de fabriek te hoge waarden in het bloed hebben. Het bloedonderzoek zal wel maanden in beslag nemen.

Het eerste bloedonderzoek bij zo'n 800 omwonenden gebeurde in een straal van 3 kilometer rond de fabriek. De resultaten daarvan waren zorgwekkend: slechts 1 op de 10 van de onderzochte mensen had een gehalte van PFAS in het bloed waarbij geen gezondheidseffecten worden verwacht, 9 op de 10 mensen hadden dus te veel PFAS in het bloed.

De resultaten leiden tot ongerustheid in de ruimere omgeving van de 3M-fabriek, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V): "Dat is een belangrijke vraag geweest van de mensen in de buurt, om ook individuele bloedonderzoeken te kunnen laten doen. Ik heb daarover een voorstel gedaan aan de regering, en we gaan nu in op die vraag."

Daarom krijgen nu meer mensen de kans om ook hun bloed te onderzoeken, deze keer in een straal van 5 kilometer rond de site, met de Schelde als afgrenzing. Iedereen die woont aan de linkerkant van de Schelde zal de komende periode een bloedonderzoek kunnen laten uitvoeren. Verschillende gemeentes - onder meer Zwijndrecht en Beveren - zullen daarbij betrokken worden.

Onderzoek van bloedstalen zal maanden duren

Het gaat over in totaal potentieel zo'n 70.000 inwoners die hun bloed zullen kunnen laten controleren op het schadelijke PFAS. Het onderzoek zal verschillende maanden duren en gefaseerd worden uitgevoerd. Minister Beke: "Een precieze timing kan ik daar nu nog niet op plakken. Dat zal mee van de labocapaciteit, van de onderzoekscapaciteit afhangen."

Beke vergelijkt ook met het eerste onderzoek:" De voorbije maanden zijn de experten dag en nacht aan het werk geweest om die 800 bloedstalen niet alleen te kunnen afnemen, maar ook te kunnen onderzoeken en te rapporteren. Dus dat zal aardig wat tijd in beslag nemen."

De Vlaamse regering laat nog bekijken of ook kinderen kunnen getest worden. Dat zou volgens de minister op een "minder-invasieve", lees minder pijnlijke manier moeten gebeuren. De regering wil de kosten van de hele operatie alleszins verhalen op 3M.

Meest gelezen