Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Coronablog - Leeftijdsgrens coronapas op 12 jaar en 2 maanden, bel voor coronatest niet meteen de huisarts

De coronabesmettingen in ons land blijven oplopen. Intussen hebben we de kaap van 6.000 nieuwe bevestigde infecties per dag gerond. Vanaf vandaag gaan ook opnieuw enkele strengere maatregelen in: de mondmaskerplicht in publieke binnenruimtes is de meest opvallende. Volg het belangrijkste coronanieuws in deze blog.

Wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689. Bij Tele-Onthaal kan u terecht voor een luisterend oor op het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.

Bovenaan onze coronablog pinnen we de belangrijkste berichten vast. Daaronder vind je de meest recente updates.

Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

Leeftijdsgrens voor coronapas wordt 12 jaar... en 2 maanden

Het decreet dat de precieze regeling rond de invoering van de coronapas regelt, is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Opvallend zijn vooral de leeftijdsgrenzen die zijn ingevoerd. Wat is er nu beslist?

Kinderen jonger dan 12 jaar en 2 maanden hebben geen coronapas nodig. Dat heeft simpelweg met de vaccinatieleeftijd te maken. Jonger dan twaalf wordt er (nog) niet gevaccineerd en het zou onwerkbaar zijn om alle kinderen voortdurend te moeten testen om ze mee te nemen naar een evenement of naar een horecazaak.

Die twee maanden moet voldoende speling geven om gevaccineerd te geraken. Wie bijvoorbeeld vandaag 12 jaar oud wordt, heeft dus twee maanden de tijd om dubbel gevaccineerd te geraken (+2 weken). De vraag is wel of dat voldoende tijd is, want veel kinderen worden pas weken na hun twaalfde verjaardag uitgenodigd voor hun eerste prik.

Vanaf 12 jaar en 2 maanden is een coronapas verplicht voor evenementen, testevenementen en in de zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. Zorginstellingen kunnen wel zelf kiezen of ze er al dan niet gebruik van maken. Pas vanaf 16 jaar moet je ook een coronapas kunnen voorleggen in de horeca, in de fitnesscentra en in de nachtclubs en discotheken.

De leeftijdsverdeling levert vreemde situaties op. Een jongere van 15 jaar oud heeft dus een coronapas nodig om zijn grootmoeder te bezoeken in het woonzorgcentrum. Wil hij met diezelfde grootmoeder afspreken in de taverne om de hoek om een pannenkoek te eten, dan heeft diezelfde jongere geen coronapas nodig.

Nog vragen over de coronapas? Dit artikel biedt mogelijk raad:

Ouders hebben recht op klein verlet als minderjarig kind gevaccineerd moet worden

Ouders die hun minderjarige kinderen moeten vergezellen naar het vaccinatiecentrum hebben daarvoor recht op klein verlet. De ministerraad heeft daarover vanavond een voorontwerp van wet goedgekeurd. Het wetsvoorstel was afkomstig van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). 

Het voorontwerp breidt het bestaande recht op klein verlet voor vaccinatie uit tot de situaties waarin een werknemer een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats met de bedoeling om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is om het minderjarig kind te laten vaccineren. Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie beoogd, als de tijd die nodig is voor de werknemer om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Van Gucht: "Zelftest goed idee voor vertrek op kamp"

"We zien opvallende stijgingen van het aantal uitbraken in scholen, bedrijven en jammer genoeg ook woonzorgcentra", zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht op de wekelijkse coronapersconferentie. "Vooral de grote verspreiding in de lagere scholen is een punt van zorg, omdat die kan bijdragen tot de epidemie in het algemeen."

Tot nog toe werkten schoolvakanties vaak vertragend op de verspreiding van het virus, maar nu liggen de kaarten anders volgens Van Gucht. "Bij vorige vakanties werd er weinig georganiseerd wat nu niet het geval is. Het is dus zeker een goed idee om een zelftest te doen voor vertrek naar een kamp met overnachting."

Vooral de grote verspreiding in de lagere scholen is een punt van zorg

"Wees in het bijzonder extra voorzichtig met mensen die een risicoprofiel hebben", zegt de viroloog voorts. "Het gaat om oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen. We weten dat de vaccins bij hen minder werken. Velen van hen hebben nog geen boosterprik gehad."

Van Gucht benadrukt ook dat er licht is aan het einde van de tunnel. "Deze moeilijke situatie gaat niet blijven duren", zegt hij. "We moeten momenteel nog rekenen op een combinatie van de vaccins en enkele basismaatregelen om de risico’s voor het zorgsysteem beheersbaar te houden, maar we verwachten dat toekomstige golven kleiner zullen worden. Van zodra die klein genoeg zijn, kunnen we de overblijvende maatregelen geleidelijk aan afbouwen."

Bekijk hier de toelichting die Van Gucht vanmiddag gaf in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Aantal Belgische weduwes en weduwnaars steeg met bijna een kwart in coronajaar 2020

In 2020 verloren 45.182 Belgen hun partner en werden zo weduwe of weduwnaar. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. Het cijfer steeg in 2020 met bijna een kwart ten opzichte van 2019.

Van het totale cijfer van mensen die hun echtgeno(o)t(e) verloren, is 69,4 procent vrouw en 30,6 procent man. Ongeveer de helft van de weduwen en weduwnaars was 75 jaar of ouder (56,6 procent). Meer dan 6 op de 10 huwelijken eindigen met het overlijden van een van de echtgenoten.

De oversterfte in 2020, het jaar waarin de coronacrisis piekte, zorgde ervoor dat het aantal verweduwingen steeg met 13,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Sterke regionale verschillen zijn duidelijk: 25,1 procent in het Brussels Gewest, 19,4 procent in Wallonië en 9,9 procent in Vlaanderen. De grootste stijging voltrok zich in de maanden maart-april en oktober-november.

Nieuwe teststrategie voor scholen oogst ongerustheid: "Potentieel gevaarlijk"

Guy Hans, medisch directeur van het UZ Antwerpen, is bezorgd over de nieuwe teststrategie in het onderwijs. Daarbij worden na de herfstvakantie alleen nog kinderen met symptomen getest. "We zien dat de CLB's heel beducht zijn om nog nieuwe testen aan te vragen. Niemand weet op dit ogenblik hoe we verder moeten gaan. Dat is potentieel gevaarlijk. Het virus zal zich verder kunnen verspreiden, het zal na de herfstvakantie niet verdwenen zijn en zal opnieuw de scholen in gaan. We dreigen een heel snelle verspreiding te krijgen zonder dat we het weten. En als we het weten, zal het te laat zijn."

Volgens Hans moet de overheid véél meer nadruk leggen op de beschermingsmaatregelen dan vandaag het geval is. "Dat missen wij toch in het beleid. De ventilatie, mondmaskers: er zijn er meer en meer die gericht zijn op kleine kinderen, gebruik die. Nu zegt men: mondmaskers worden verplicht in het vijfde en zesde leerjaar. Maar de gemiddelde leeftijd van kinderen die wij testen ligt rond de 8 jaar. Dat betekent dat ook in de lagere studiejaren heel veel kinderen zitten die besmet zijn."

Herbeluister hier het gesprek met Guy Hans in "De ochtend" op Radio 1:

"Coronatest nodig? Bel niet meer direct naar je huisarts"

Wie een hoogrisicocontact heeft gehad met iemand besmet is met het coronavirus, hoeft voortaan niet meer meteen zelf naar de huisarts te bellen, zo meldt het coronacommissariaat. Als de besmette persoon je gegevens correct heeft doorgegeven aan de contactopvolging, word je normaal gezien van dit contact verwittigd door de mensen van de contactopvolging (of via het CLB, als het contact op school plaatsvond). Je krijgt dan langs die weg een testcode waarmee je een afspraak kan maken in een testcentrum.

Dat is een van de maatregelen die zou moeten helpen om de druk op de huisartsen te verlichten, nu ze overstelpt worden met vragen om tests.

Wat ook zou moeten helpen, is de webpagina die volgende week wordt gelanceerd. Daarop zullen mensen met symptomen anoniem en via eenvoudige vragen kunnen nagaan of ze zich best laten testen. Als dat het geval is, kunnen ze een testcode aanmaken, waarmee ze dan een afspraak kunnen maken bij een testcentrum, een laboratorium of bij een apotheek. Die apothekers zullen binnenkort trouwens ook terugkerende reizigers met en zonder symptomen kunnen testen.

Eerste coronageval gemeld in Tonga

Het koninkrijk Tonga in de Grote Oceaan heeft een allereerste geval van COVID-19 opgetekend. Dat heeft premier Pohiva Tu'i'onetoa bekendgemaakt. Het eiland, op ongeveer 2.300 kilometer ten noorden van Nieuw-Zeeland, sloot de grenzen toen de pandemie begon en registreerde geen enkel geval van COVID-19, tot nu. 

Het gaat om een passagier op een repatriëringsvlucht uit Christchurch in Nieuw-Zeeland die positief heeft getest. Hij is net als de 214 andere passagiers geïsoleerd en in quarantaine sinds hun aankomst in Tonga op woensdag.

De premier waarschuwde de inwoners om rekening te houden met mogelijke beperkingen en om zich te laten vaccineren. In Tonga is ongeveer 48 procent van de in aanmerking komende bevolking ingeënt met een eerste dosis, terwijl 31 procent volledig gevaccineerd is.

Burgemeester Bredene vindt invoeren van het Covid Safe Ticket te kort dag en moeilijk te handhaven

Volgens Steve Vandenberghe (Vooruit), burgemeester van kustgemeente Bredene en Vlaams Parlementslid, zijn er nog veel onduidelijkheden over het invoeren van het Covid Safe Ticket (CST), vanaf maandag. 

“Dit is symptomatisch voor de aanpak van de Vlaamse regering rond het coronagebeuren”, zegt hij in “De ochtend” op Radio 1. “Ze lopen de feiten achterna", zegt Vandenberghe, die in het Vlaams Parlement in de oppositie zit.

"Het lokale bestuur moet maar doen wat ze moeten doen, maar wij worden ook al overbevraagd. Als de Vlaamse regering ons wat beter had geïnformeerd en zich had georganiseerd dan hadden wij proactief kunnen werken.”

Kort dag

Volgens Vandenberghe is het ook zeer kort dag om het CST in te voeren. “Het CST zal moeten ingevoerd worden om de cijfers in te perken. Het enige waar ik me aan stoor is de timing. De lokale besturen moeten ook nog alles organiseren en eigenlijk is dat geen manier van werken. We weten ook niet of het nu ingevoerd wordt op 1 november of op 4 november. Het is de zoveelste druppel die we erbij krijgen.”

Momenteel is het volgens hem dus moeilijk te handhaven en te organiseren. Volgens Vandenberghe is het beter om te overleggen met de inwoners dan politieagenten hard in te zetten. “Wat we wel kunnen doen is de politieagenten die vrij zijn eens langs laten gaan bij handels- en fitnesscentra om te kijken hoe ze kunnen helpen met organiseren.”

Vandenberghe heeft zich momenteel vooral georganiseerd met vrijwilligers. Die helpen mensen met het downloaden of afdrukken van hun CST. “Het gaat dan vooral over senioren”, vertelt hij. “Zij komen niet veel buiten en hebben hun CST meestal nog niet op zak, maar zij willen in de vakantie misschien ook wel een pannenkoek gaan eten."

Piek van coronabesmettingen in Oudsbergen afgevlakt

De coronabesmettingen in Oudsbergen, in Limburg blijven hoog maar de piek is intussen wat afgevlakt. En daarom zijn de extra aanbevelingen van de gemeente om de coronabesmettingen in te dijken, gisteren ingetrokken.

10 dagen geleden werd aan de inwoners van Oudsbergen gevraagd hun sociale contacten te beperken en op drukke plaatsen en binnen het mondmasker opnieuw te dragen.

Lees meer in dit artikel:

Meest gelezen