Multinationals moeten straks minstens 15 procent belastingen betalen: hoe zal ons land dat aanpakken?

Tegen 2023 moet ons land klaar zijn voor de nieuwe internationale minimumbelasting van 15 procent op multinationals, die de G20 heeft beslist. Maar die timing is erg kort dag, zegt Luc De Broe, hoogleraar Internationale Fiscaliteit in "De Ochtend" op Radio 1. Voor bijvoorbeeld de farmasector, die momenteel een gunstregime geniet, moeten snel knopen doorgehakt worden.

"Een overwinning voor de internationale diplomatie”. Zo noemt Luc De Broe (KU Leuven) het akkoord dat de G20 dit weekend bereikte over een minimumbelasting voor multinationals. “Vroeger nam elk land op eigen houtje maatregelen tegen belastingparadijzen, of soms nam het er zelfs helemaal geen”, legt De Broe uit. “Maar nu hebben 136 landen een multilateraal akkoord gesloten om fiscale problemen op een wereldwijde schaal aan te pakken. Dat is historisch."

Dat akkoord bepaalt dat elk bedrijf dat actief is in verschillende landen én minstens 750 miljoen euro winst maakt per jaar, vanaf nu aan 15 procent belast zal worden op die winst. “Als ze actief zijn in landen waar ze minder dan 15 procent belastingen moeten betalen, dan zal het land waar de moedervennootschap van die internationale groep gevestigd is, extra belastingen mogen heffen”, legt De Broe uit. “Als een Belgische groep bijvoorbeeld in Zwitserland maar 9 procent belastingen betaalt op haar winst, dan zal die winst in België mogen worden bijbelast met 6 procent."

Op die manier wordt het moeilijker voor bedrijven om meer winst te maken door die winsten te versluizen naar landen waar een lagere belastingvoet geldt.

Die 15 procent is “niet weinig”, zegt De Broe. “Wereldwijd ligt de gemiddelde belastingvoet rond de 20, 21 procent. Een minimum belastingvoet van 15 procent komt vrij dicht in de buurt.”

Belgische schatkist

Voor de landen die de nieuwe regeling zullen invoeren, betekent dat veel extra werk. De regel gaat immers al in 2023 in. “In onze wereld is dat negen uur morgenochtend”, lacht De Broe.

“Voor België stelt zich een heel belangrijke vraag: wat gaan wij doen? Voor buitenlandse groepen die in ons land actief zijn, en dan vooral in de farmasector, zijn de huidige fiscale regels zeer voordelig. Hun effectieve belastingvoet ligt lager dan 15 procent. Gaan we niets doen en de huidige voordelige fiscale regimes in stand houden, en ons de kaas van het brood laten eten als bijvoorbeeld de VS dan gaat bijbelasten? Of gaan we onze fiscale voordelen aanpassen aan de nieuwe wetgeving zodat de farmabedrijven in België een effectieve belastingvoet hebben van 15? Dan komt het fiscaal voordeel van die globale minimumbelasting in de Belgische schatkist terecht.”

Belgische bedrijven die in het buitenland actief zijn, en daar lager belast worden, zullen dan weer extra belastingen moeten betalen in ons land.

Meest gelezen