Videospeler inladen...

Vlaamse ministers bereiken nog geen akkoord over klimaatplan, landbouw moeilijke knoop

De klimaatconferentie in Glasgow is dan wel al een aantal dagen aan de gang, de Vlaamse regering heeft nog steeds geen klimaatplan. Er wordt wel aan gewerkt. Maar een ruim 2 uur durende digitale vergadering vanmorgen tussen de ministers is intussen alweer afgelopen. Ze komen morgenochtend opnieuw bijeen, onder meer landbouw is nog een moeilijke knoop. Wat ligt er op tafel?

Energieverslindende woningen renoveren

Het merendeel van de nieuwe woningen in Vlaanderen scoort erg goed op gebied van energieverbruik. Bij bestaande woningen is dat veel minder. Daar valt dus nog heel wat winst te halen om het energieverbruik en dus de CO2-uitstoot te verminderen. De Vlaamse regering denkt er dan ook aan om de woonkwaliteitsnormen te verstrengen, zeg maar een renovatieplicht

In de eerste plaats zou die plicht er komen voor wie een slecht geïsoleerde woning koopt; woningen met energielabel E of F. Nieuwe eigenaars zouden vijf jaar de tijd krijgen om minstens energielabel D te halen. De regering zou daarvoor in (financiële) steunmaatregelen voorzien. Dat voorstel wordt op tafel gelegd door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Parallel werkt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) aan een voorstel dat in theorie kan gelden voor al wie een slecht geïsoleerde woning heeft, los van een verkoop. Maar de Vlaamse regering is niet van plan om bij huiseigenaars binnen te vallen. In de praktijk is er dan ook eerder sprake van strengere verhuurnormen, een renovatieplicht is bij verhuur dan ook makkelijker te controleren door de overheid.

Binnen de Vlaamse regering zou er over het idee van zo'n renovatieplicht bij slecht geïsoleerde - veelal oudere - woningen eensgezindheid zijn. Aan de precieze uitwerking en de modaliteiten wordt wel nog gewerkt. Open VLD zou ook willen kijken naar nieuwbouwwoningen. De Vlaamse liberalen denken eraan om bij nieuwbouw vanaf 2023 enkel elektrische verwarming toe te laten, dus geen gasaansluitingen meer. Die mogelijke maatregel laten ingaan in 2023 lijkt evenwel onwaarschijnlijk. 

Groener wagenpark

Een ambitieus voorstel komt er uit de koker van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Vanaf 2027 zou het niet meer mogelijk zijn om een nieuwe wagen in te schrijven die een dieselmotor, benzinemotor of hybride motor heeft. Enkel elektrische nieuwe wagens dus. Dat is een pak sneller dan de deadline die Europa vooropstelt, 2035, en sneller dan bijna alle landen.

Vraag is of dat haalbaar is. Denk maar aan het aantal laadpalen dat dan fors omhoog moet in ons land. En wat met piekverbruik als iedereen zijn elektrische auto op hetzelfde moment zal opladen? Het idee op zich wordt niet afgeschoten binnen de regering, maar mogelijk zal er wel nog wat geschoven worden met de datum naar later.

Dat het wagenpark groener moet, staat sowieso buiten kijf. Ook dat van de overheid. Daarom wordt ook gekeken naar de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn om meer in te zetten op elektrische bussen.

Vorige week was er plots ook opnieuw sprake van een slimme kilometerheffing. Zo'n heffing zou betekenen dat je betaalt per kilometer die je met de wagen rijdt. Het tarief is dan afhankelijk van waar, wanneer en hoe ver je rijdt. Dat zou mensen er meer toe aanzetten om na te denken over hun autogebruik. In ruil zou de verkeersbelasting verdwijnen. Maar onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft dat idee intussen al geparkeerd. Komt het er alsnog in een afgeslankte andere versie?

En wat met de landbouw?

Om de uitstoot te verminderen, kijken experts ook steevast naar maatregelen in de landbouwsector. Concreet pleiten zij voor een vermindering van de veestapel. Maar dat ligt heel moeilijk voor minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). Verregaande maatregelen moeten we niet verwachten, valt te horen in regeringskringen. Minister Crevits legt wel andere zaken op tafel, zoals bedrijven zonder klimaatplan geen subsidies meer te geven.

Ik ga naar Glasgow en ik neem mee...

Gisteren hebben technische werkgroepen zich gebogen over de voorstellen, de ministers van de Vlaamse regering onderhandelden vandaag digitaal verder. Aanvankelijk was te horen dat ze mogelijk tot de finish zouden onderhandelen, maar intussen is de vergadering na zo'n twee uur afgelopen.

De ministers komen morgenochtend opnieuw bijeen. Deze namiddag zitten werkgroepen samen om zaken na te rekenen, onder andere over de moeilijke knoop van de landbouw.

Het zal hoe dan ook alleen maar afgeklopt worden als er over alle sectoren een akkoord is, klinkt het. Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir vertrekt zaterdag naar de klimaatconferentie in Glasgow, maar dat zal ze enkel doen als ze een Vlaams klimaatplan in haar bagage kan meenemen.

Meest gelezen