Sans-papiers voeren opnieuw actie na onvrede over afhandeling dossiers, "Minister Mahdi pleegt woordbreuk" 

Volgens de vier vertegenwoordigers van de sans-papiers die vorige zomer in hongerstaking gingen heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) woordbreuk gepleegd. 15 van de 20 al behandelde regularisatiedossiers van de stakers zijn al afgekeurd, en dit veroorzaakt commotie. De sans-papiers beginnen opnieuw massaal met een protestactie. Mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef en Sammy Mahdi geven duiding in "De ochtend" op Radio 1. 

De 4 vertegenwoordigers - advocaten Alexis Deswaef en Marie-Pierre de Buisseret, woordvoerder van het Burgerplatform Mehdi Kassou en priester in de Begijnhofkerk Daniel Alliët - werden op 21 juli uitgenodigd op het kabinet van staatssecretaris Sammy Mahdi om over de sans-papiers te praten, die op dat moment 60 dagen in hongerstaking waren in de Begijnhofkerk in Brussel en op de Brusselse universiteit VUB. Door de teleurstelling in de afhandeling van de dossiers zijn de sans-papiers terug massaal een protestactie gestart.

"We hebben samen met hem de concrete situatie van de sans-papiers overlopen en besproken waar wel en geen regularisatie mogelijk was", zegt mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef in "De ochtend" op Radio 1.  "Uiteindelijk hebben we richtlijnen gekregen waarmee we naar de Begijnhofkerk konden stappen en ze konden voorleggen aan de stakers. Zo konden we hen overhalen om een einde te maken aan de hongerstaking."

Geen schriftelijke verklaring

Vandaag zijn 15 van de 20 al behandelde regularisatiedossiers afgekeurd. "En dat terwijl Sammy Mahdi heeft gezegd dat ze tot regularisatie konden leiden", gaat Deswaef verder. "Er worden van zulke onderhandelingen nooit schriftelijke overeenkomsten gemaakt, maar in de 20 jaar dat ik al onderhandel met ministers heeft iedereen altijd zijn woord gehouden." 

Alexis Deswaef zegt in "De ochtend" dat Sammy Mahdi zich niet aan zijn woord heeft gehouden:

Volgens Sammy Mahdi heeft hij nooit een belofte gedaan. "Er zijn heel veel migratieregels", reageert hij in "De ochtend" op de commentaar van Alexis Deswaef. "Als je als migrant de regels niet respecteert en je krijgt het bevel om het grondgebied te verlaten, dan zijn er nog uitzonderlijke gevallen waarin je kan regulariseren. Als ik tegen meneer Deswaef zeg dat er bij bepaalde hongerstakers zeker elementen zijn waarop geregulariseerd kan worden, betekent dat niet dat dat sowieso zal gebeuren. Er moet individueel naar elk dossier gekeken worden."

Volgens de mensen zonder papieren pleegt staatssecretaris Sammy Mahdi woordbreuk. Maar zelf vindt hij niet dat hij de afspraken niet volgt: "Al hun eisen inwilligen, zou totaal onrechtvaardig zijn tegenover alle anderen", zegt Mahdi daarover in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Ik heb het regularisatiebeleid aan de hongerstakers uitgelegd

Sammy Mahdi, staatssecretaris van Asiel en Migratie

"Er zijn veel elementen en kwetsbaarheden waar rekening mee wordt gehouden: is iemand al lang in België, heeft die persoon hier familie, wat zijn de banden van die persoon met België en met het land van herkomst, heeft hij/zij zich deftig gedragen hier of is er een strafblad,... Al deze elementen worden meegenomen om iemand eventueel op uitzonderlijke basis te gaan regulariseren, terwijl die persoon eigenlijk de migratieregels niet heeft gevolgd."

"Ik heb het regularisatiebeleid ook aan de hongerstakers uitgelegd. Zij vroegen of dat ik voor hen geen uitzondering kon maken, waarop ik heb geantwoord dat dit compleet onrechtvaardig zou zijn. Als ik voor 478 hongerstakers het beleid zou veranderen, zit binnenkort elke kerk in België vol sans-papiers die in hongerstaking gaan."

Bedden van sans-papiers in de Begijnhofkerk in Brussel

"Ik weet dat meneer Deswaef heel graag zou hebben dat er criteria zouden komen in de wet die bepalen dat je na een aantal jaar in België automatisch recht hebt om in België te mogen blijven, maar dan voer je een nieuw migratiekanaal", gaat hij verder. "Dat is niet het beleid dat ik wil voeren, ik ben daar altijd vrij duidelijk in geweest."

Dat is niet het beleid dat ik wil voeren, ik ben daar altijd vrij duidelijk in geweest

Sammy Mahdi, staatssecretaris van Asiel en Migratie

Er zijn twee mogelijkheden volgens Alexis Deswaef: ofwel ligt de beslissingsmacht bij de dienst Vreemdelingenzaken en doet Sammy Mahdi enkel de communicatie achteraf, of hij heeft één ding gezegd tegen de vertegenwoordigers en gaf hij daarna instructies aan de dienst vreemdelingenzaken om iets helemaal anders toe te passen. "Hij kan dit gedaan hebben om populariteit te winnen bij een deel van de achterban in Vlaanderen, op de kap van de sans-papiers."

Sammy Mahdi ontkent dit: “Dienst vreemdelingenzaken zat altijd mee aan tafel tijdens de vele gesprekken die ik gevoerd heb met middenveldorganisaties, met meneer Deswaef en met de hongerstakers. De dienst vreemdelingenzaken en ik zitten op dezelfde lijn over de instructies van het regularisatiebeleid."

Begijnhofkerk in Brussel

Druk op de regering

Nu zijn de stakers boos, niet alleen op de regering, maar ook op de 4 vertegenwoordigers. "Volgens hen zijn we naïef geweest", legt Deswaef uit. "Nu is het opnieuw een regeringsprobleem, zij gaan het moeten oplossen. Onze vraag is dat de regering het dossier overneemt en dat het niet meer door Sammy Mahdi behandeld wordt. Hij heeft aangetoond dat hij het kaliber er niet voor heeft."

Volgens de hongerstakers zijn we naïef geweest

Alexis Deswaef, mensenrechtenadvocaat

Mahdi wil benadrukken dat hij niet wil regulariseren om van het probleem af te zijn. "Dat zal voor teleurstellingen zorgen bij de hongerstakers, die waarschijnlijk verwachtingen hadden. Nu men weet dat een collectieve regularisatie of een verandering van het beleid niet via mij zal lukken, willen ze druk leggen op de regering."

Mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef geeft woensdagochtend om 9 uur een persconferentie in de Brusselse Begijnhofkerk, waar de sans-papiers nog steeds verblijven in afwachting van een definitieve beslissing over hun dossier.

"Terzake" sprak met advocaat Alexis Deswaef en met staatssecretaris Sammy Mahdi

Videospeler inladen...

Sammy Mahdi geeft uitleg over zijn beslissingen in "De ochtend":

Meest gelezen