De Watergroep wil in toekomst minder water oppompen in Heers om grondwaterlaag in evenwicht te houden

De Watergroep heeft een dossier klaar om in verschillende fases de waterwinning van jaarlijks bijna anderhalf miljoen kubieke meter grondwater naar 450.000 kubieke meter te verminderen. Dat is nodig omdat de grondwaterlaag in Heers achteruitgaat, wat te wijten is aan onder meer de  klimaatverandering en de toegenomen verharding. 

De Watergroep heeft bijkomend onderzoek gedaan naar de grondwaterlaag, en zag dat er voor de toekomst een bedreiging is voor het evenwicht van die laag. "Het water is minder voorradig door de klimaatsverandering en door de verharding die ervoor zorgt dat er minder water in de ondergrond kan doordringen", begint Kathleen De Schepper van de Watergroep. "Met ons nieuw gefaseerd plan zijn we klaar om daarop te anticiperen." 

In Heers heeft De Watergroep een vergunning om 1.460.000 m3 grondwater op te pompen maar er wordt maar 900.000 m3 per jaar effectief opgepompt. De Watergroep wil de nieuwe vergunning in die zin aanpassen.  "We kunnen de vergunning nu al aanpassen naar 60%, want aan die hoeveelheid houden we ons al even. Over 10 jaar willen we de waterwinning in Bovelingen nog eens halveren", aldus De Schepper.  

Als alternatief voor drinkwater kijken we naar andere bronnen zoals gezuiverd afvalwater dat we verder opwaarderen tot drinkbaar water.

Katleen De Schepper, de Watergroep

Om over 10 jaar naar de helft over te schakelen, zijn er wel nog wat aanpassingen nodig. Er moet drinkwater  voor 16.000 inwoners in de buurt gegarandeerd blijven. "We moeten eerst alternatieven zoeken voor de drinkwaterwinning in Heers en dat is niet eenvoudig. We willen daarvoor kijken naar andere bronnen zoals gezuiverd afvalwater dat we verder opwaarderen tot drinkbaar water." Een andere optie is een aanvoer van een andere zone. 

De vermindering van de grondwaterwinning staat volgens de Watergroep los van de verzakkingen van woningen in Bovelingen. Daar loopt nog een rechtzaak over. 

Meest gelezen