Jos D'Haese, Björn Rzoska en Hannelore Goeman in het Vlaams Parlement (archieffoto)

Oppositie verwerpt Vlaams klimaatplan: "Regering ontloopt verantwoordelijkheid" en "moeilijke keuzes voor burger"

Oppositiepartij PVDA verwerpt het klimaatplan van de Vlaamse regering. Volgens Vlaams fractieleider Jos D'Haese staat het Vlaamse klimaatbeleid voor verplichtingen en verboden voor de gewone mensen, de subsidiekraan openzetten voor de grote bedrijven en zelf elke verantwoordelijkheid ontlopen. Bij Groen weerklinkt gelijkaardige kritiek: moeilijke keuzes worden volgens Vlaams fractieleider Björn Rzoska doorgeschoven naar de burger. Ook bij Vooruit en Vlaams Belang klinken de eerste reacties negatief.

"Er is veel meer ambitie nodig in het Vlaams klimaatbeleid, maar met deze plannen slaat de regering compleet de verkeerde richting in", aldus Vlaams Parlementslid Jos D’Haese. "Terwijl de regering zelf haar verantwoordelijkheid ontloopt, schuift ze de factuur volledig door naar de burger. Dat elitaire klimaatbeleid is niet alleen asociaal, maar ook bijzonder inefficiënt."

Blijkbaar vraagt niemand van die ministers zich af welke maatregelen de regering zelf kan nemen om een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te voeren

Vlaams fractieleider Jos D'Haese (PVDA)

"Hoe kunnen gewone werkende mensen die hun woning stap per stap en naargelang er budget vrijkomt renoveren, voldoen aan die voorstellen van Demir?", vraagt D’Haese zich af. "Zeker wanneer ze ondertussen hun wagen moeten vervangen door een peperduur elektrisch exemplaar?" 

"Blijkbaar vraagt niemand van die ministers zich af welke maatregelen de regering zelf kan nemen om een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te voeren", aldus D’Haese. "De lijst met mogelijkheden is nochtans lang. Investeren in een betere dienstverlening, meer aanbod, stiptheid en doorstroming bij ons openbaar vervoer. Eindelijk de budgetten vrijmaken om de busvloot van De Lijn te vergroenen. Ambitieuze maatregelen om gezinnen te ondersteunen bij renovaties, bijvoorbeeld door de kosten voor te schieten en af te betalen via de verlaagde energiefactuur. Werk maken van publieke hernieuwbare energie."

"Het is bijna een pestbeleid", concludeert Jos D'Haese in "Terzake"

Videospeler inladen...

Uit de maatregelen die nu op tafel liggen, blijkt dat vooral gewone Vlaming zal mogen opdraaien voor het klimaatbeleid 

Vlaams fractieleider Björn Rzoska (Groen)

Volgens Groen is het Vlaamse plan onvoldoende om de klimaatcrisis te bedwingen. "Moeilijke keuzes worden doorgeschoven naar de burgers, zoals het verplicht renoveren van oude woningen, maar zelf duidelijke keuzes maken zoals de slimme kilometerheffing dat durft de Vlaamse regering niet", zegt Vlaamse fractieleider Björn Rzoska.

De Vlaamse regering zal haar uitstoot beperken tot 40 procent, terwijl Europa minstens 47 procent vraagt, stelt Groen vast. "Uit de maatregelen die nu op tafel liggen, blijkt dat vooral gewone Vlaming zal mogen opdraaien voor het klimaatbeleid van de Vlaamse regering. De veestapel wordt niet beperkt, de industrie en grote vervuilers blijven buiten schot. Zolang er taboes blijven bestaan, gaan we nooit stap vooruit zetten."

Vlaams Parlementslid voor Groen Jeremie Vaneeckhout noemt de maatregelen "ruim onvoldoende" in "De ochtend" op Radio 1: "Bij de regeringsvorming twee jaar geleden zagen ze de urgentie niet in en nu moeten er snel nog maatregelen worden samengebracht om naar Glasgow (red.: klimaatconferentie) te trekken." Vaneeckhout ziet ook te weinig sociale maatregelen zodat ook mensen met minder middelen kunnen voldoen aan bijvoorbeeld de renovatieverplichtingen.

Ook voor Vooruit is het Vlaamse klimaatplan "too little". "Dit gaat enkel over wat gewone mensen moeten doen", twitter Vlaams fractieleider Hannelore Goeman. "Niks over openbaar vervoer, niks over ambitieuze akkoorden met vervuilende sectoren, om maar te zwijgen over veestapel."

De energiefactuur swingt nu al de pan uit en dit klimaatplan zal het zeker niet doen dalen, waarschijnlijk zelfs doen stijgen
Sam van Rooy, Vlaams Parlementslid (Vlaams Belang)

En ook Vlaams Belang is bijzonder scherp voor het Vlaamse klimaatplan. "De Vlaming wordt gepest tegen honderd kilometer per uur", zegt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy. "Het klimaatplan staat vol van de verboden en geboden en het is een document van regelneverij.  De Vlaming zal er natuurlijk ook voor moeten betalen. De energiefactuur swingt nu al de pan uit en dit klimaatplan zal het zeker niet doen dalen. Waarschijnlijk zal het die zelfs doen stijgen." 

"Het is voor jonge gezinnen die een betaalbare woning zoeken nu al enorm moeilijk er één te vinden", reageert ook Vlaams parlementslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). "Deze renovatieverplichting zal er alleen maar toe leiden dat de droom van een eigen huis voor die gezinnen nog onbereikbaarder wordt." Blancquaert vreest ook dat de renovatieverplichtingen de huurprijzen nog meer de hoogte in kan duwen: "Een verhuurder zal de extra kosten die hij of zij moet maken logischerwijs willen verhalen op de huurder."

Oppositiepartijen als Groen en Vooruit vinden dat de Vlaamse regering ambitieuzer had moeten zijn in haar inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar die mening deelt Vlaams Belang niet. "De lat ligt nu al veel te hoog", aldus Sam van Rooy. "Als men de CO2-uitstoot per se wil terugdringen, moet men beginnen met te investeren in kernenergie en niet in het bouwen van gascentrales. Dit is toch te hypocriet en te pervers voor woorden? De burger mag zijn woning niet meer verwarmen met mazout of gas, maar de overheid gaat wel gascentrales bouwen. Ik pik dit echt niet."

Meest gelezen