Rekenhof maakt brandhout van Brusselse rekening 2020, bevoegd minister Gatz werkt aan plan van aanpak

Het Rekenhof onthoudt zich van een oordeel over de algemene rekening 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dat door "onzekerheden over de fiscale ontvangsten en vorderingen die werden geboekt". Dat meldt De Tijd. Uit een persbericht van het Rekenhof blijkt dat het zich onthoudt van een oordeel over één Brusselse instelling en een afkeurend oordeel formuleert over twee andere. Brussels minister van Begroting en Financiën Sven Gatz (Open VLD) zegt dat hij werk maakt van een plan van aanpak.

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies en keurt die al dan niet goed. Voor de algemene rekeningen van het Brussels gewest 2020 en voor 2 van de 22 Brusselse instellingen (parking.brussels en visit.brussels) onthoudt het Rekenhof zich. De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp krijgen een afkeurend oordeel en de rekeningen van tien andere Brusselse instellingen worden onder voorbehoud goedgekeurd. 

Ik wens een dergelijk rapport van het Rekenhof niet meer mee te maken

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD)
Videospeler inladen...

Volgens De Tijd is er sprake van een waslijst aan mankementen. Zo zou er een misser van miljoenen in de boeken van de diensten van de Brusselse regering zijn geboekt: een bedrag van 777.000 euro in plaats van 777 miljoen euro. 

"Dat is een blunder die we verder gaan onderzoeken", zegt de Brusselse bevoegde minister Sven Gatz. "Ik heb aan mijn administratie een plan van aanpak gevraagd. Ik wens een dergelijk rapport van het Rekenhof niet meer mee te maken."

Over de problemen bij de Brusselse instellingen zegt Gatz dat die niet langer aanvaardbaar zijn. "We moeten ervoor zorgen dat we de juiste cijfers op het juiste moment krijgen. We werken daarvoor sinds zes maanden aan een plan van aanpak, 'Optiris', om de synergie tussen de verschillende diensten te verbeteren en hen in het gareel te dwingen, ook wat de uitwisseling van gegevens betreft."

Dat de Brusselse schuld tussen 2016 en 2020 met 90 procent is gestegen, is volgens Gatz "een berekend risico met de huidige lage rentelasten". Hij wijst ook op de gevolgen van coronacrisis.

Dave Sinardet (VUB): "Dit is geen donderslag bij heldere hemel"

Videospeler inladen...

Meest gelezen