Raad van State verwerpt beroep van chemiebedrijf 3M: deel van productie moet wél worden stilgelegd

De Raad van State verwerpt het beroep van chemiebedrijf 3M tegen de opgelegde productiestop. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door de Raad zelf. Het bedrijf zal dus een deel van de productie tijdelijk moeten stilleggen. 

Vorige week vrijdag meldde de Vlaamse Omgevingsinspectie dat het zich genoodzaakt voelde om chemiebedrijf in Zwijndrecht 3M een veiligheidsmaatregel op te leggen. De inspectie had 3M opgeroepen voor een hoorzitting. Maar na urenlang praten kwam de inspectie nog steeds tot dezelfde conclusie: het bedrijf kan niet voldoende verzekeren dat het geen bijkomende blootstelling aan schadelijke PFAS-stoffen veroorzaakt voor de omgeving. En dus moest 3M tijdelijk alle productieprocessen stoppen die PFAS-emissie konden veroorzaken.

3M was het niet eens met die maatregel. Daarom trok het bedrijf dit weekend naar de Raad van State. "Wij hebben steeds informatie openlijk gedeeld met de bevoegde autoriteiten", klinkt het in een mededeling. "Wij zijn steeds bereid om de Omgevingsinspectie te ontmoeten om specifieke vragen te helpen beantwoorden. Wij blijven gefocust op samenwerking met de bevoegde autoriteiten om vragen over onze activiteiten te beantwoorden."

De Raad van State laat nu weten dat het beroep van 3M wordt verworpen. "In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat de bestreden beslissing ook een ernstige schade zou toebrengen aan haar personeelsbestand, wordt vastgesteld dat de verzoekende partij geen concrete, verifieerbare gegevens en/of stavingsstukken aanbrengt of overlegt die de Raad van State ervan zouden kunnen overtuigen dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, indien ze pas na het afwikkelen van de gewone schorsingsprocedure zou worden uitgesproken, onherroepelijk te laat zou komen om die bijzondere schade die toe te schrijven is aan de bestreden beslissing, op te vangen of de belangen van de verzoekende partij veilig te stellen", is te lezen in het arrest. 3M kan dus wel nog de reguliere schorsingsprocedure doorlopen.

"Dit bevestigt dat een multinational die de fine fleur van de advocatuur voor zijn kar spant, niet op kan tegen de bescherming van de gezondheid van de mensen", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir in een reactie. "Ik hoop dat hun gedrag zonder enige verantwoordelijkheidszin dan ook wijzigt. De extreme arrogantie die we hebben gezien leidt niet tot oplossingen en moet stoppen."

3M zelf reageert teleurgesteld, maar zegt wel zich te zullen houden aan de beslissing. "Ondertussen blijven wij maatregelen nemen om de uitstoot van PFAS verder te verminderen. Door geavanceerde controletechnologieën hopen wij onze activiteiten, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, spoedig te kunnen heropstarten."

Meest gelezen