Radio 2

Antwerpen breidt zone alcoholverbod uit om overlast Sint-Jansplein aan te pakken

De zone waar in Antwerpen een alcoholverbod geldt, wordt uitgebreid naar het Sint-Jansplein en de omliggende straten. Dat heeft het stadsbestuur beslist. De overlast van dronken personen op het plein is de laatste twee jaar opmerkelijk gestegen.

De alcoholvrije zone in de omgeving van het De Coninckplein en het Koningin Astridplein is tien jaar oud. In 2011 voerde de stad een verbod op alcoholconsumptie in, omdat de buurt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat geteisterd werd door overlast van dronken personen.

Die overlast heeft zich verplaatst naar de omgeving van het Sint-Jansplein, blijkt nu. Volgens de stad vonden daar op enkele maanden tijd 400 interventies plaats als gevolg van openbare dronkenschap. Mensen kopen alcohol in winkels in de buurt en hangen rond op het plein. Daarbij zorgen ze voor veel (nacht)lawaai, gooien ze blikjes op de grond, vallen winkeliers en hun klanten lastig en reageren agressief op tussenkomsten van de politie. Ook braken en wildplassen zijn een veelvoorkomend fenomeen.

Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) draagt de invoering van het alcoholverbod in een afgebakende zone bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. "Dit bleek al bij de eerdere invoering van een alcoholverbod voor onder meer de omgeving van het De Coninckplein en het Koningin Astridplein. Bovendien creëert de invoering van een alcoholverbod de mogelijkheid om problematische gebruikers te identificeren en deze door opvolging van de vaststellingen door te verwijzen naar de nodige hulpverlening. Het alcoholverbod is geen doel op zich, maar gaat gepaard met een stevig pakket aan flankerende maatregelen om het veiligheidsgevoel te verbeteren."

Eerder nam de stad al maatregelen om de problematiek het hoofd te bieden, zoals verhoogd toezicht door de politie. Er loopt ook een onderzoek naar een verplaatsing van het openbare urinoir op het plein en de zitbanken rond de speeltuin. De stad werkt ook aan flankerende maatregelen om het veiligheidsgevoel en leefbaarheid op het plein te vergroten, zoals het opschonen van het straatbeeld, betere verlichting, een nieuwe laad- en loszone en bijkomende fietsenstallingen. Die ingrepen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid, geeft de stad toe.

Meest gelezen