ROBIN UTRECHT

Helft ouders is voorstander van inkorting zomervakantie

Iets meer dan de helft van de Vlaamse ouders is voorstander van een inkorting van de zomervakantie. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen waarover De Zondag bericht. Ongeveer 43 procent van de bevraagde ouders wil de twee maanden zomervakantie liever behouden, vooral omdat hun gezinsleven en de samenleving er nu eenmaal aan aangepast zijn.

De Franstalige Gemeenschapsregering hakte eerder dit jaar de knoop door over een hervorming van de schoolvakanties. Vanaf 2022 zullen scholieren in het Franstalig onderwijs twee weken minder zomervakantie hebben, maar telkens een week extra herfst- en krokusvakantie. De regering nam die beslissing nadat verschillende experten hadden aangegeven dat een pauze van twee maanden te lang is. Ook in Vlaanderen leeft de discussie en daarom besliste de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV) om een bevraging te organiseren.

Meer dan 14.000 ouders namen deel aan de enquête. Iets meer dan de helft van de deelnemers bleek voorstander te zijn van een inkorting van de zomervakantie. "Ouders gaven aan dat hun kinderen de klasgenoten missen en dat ze de leerstof vergeten", zegt Karolien Bouchet van het VCOV. "De ouders merkten ook op dat kinderen een vaste structuur nodig hebben en dat er vaak verveling optreedt tijdens de laatste weken van de vakantie. Het inkorten van de zomervakantie wordt soms ook gezien als een sociale maatregel voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, omdat zij tijdens de zomervakantie veel kennis verliezen."

Het inkorten van de zomervakantie wordt soms ook gezien als een sociale maatregel

Karolien Bouchet, Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen

Over de manier waarop de schoolvakanties dan herverdeeld moeten worden, liepen de meningen wel uiteen. "Iets minder dan de helft van de ouders verkiest dat de verkorting van de zomervakantie gekoppeld wordt aan de verlenging van de herfst- en krokusvakantie van één naar twee weken", aldus Bouchet. "Voor twintig procent van de ouders mag de zomervakantie ingekort worden zonder die verlengingen. Andere voorstellen van ouders zijn bijvoorbeeld het verlengen van de kerstvakantie of het invoeren van een volledige week vakantie in mei." 

Iets meer dan veertig procent van de bevraagde ouders wil toch liever twee maanden zomervakantie behouden, vooral omdat hun gezinsleven en de samenleving er nu eenmaal aan aangepast zijn. Ouders merkten op dat er bij minder weken schoolvakantie in de zomer ook minder weken overblijven om verlof te verdelen tussen werknemers. Gescheiden ouders gaven aan dat ze dan hun vakantieregeling zouden moeten herbekijken en ook moeilijkheden in verband met vakantiewerk en gezinsvakantie werden opgeworpen als argumenten tegen een inkorting. 

Hoe dan ook lijkt het er niet op dat er in het Nederlandstalig onderwijs op korte termijn een beslissing zal vallen over de kwestie. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft met het lerarentekort en de dalende onderwijskwaliteit eerst andere katjes te geselen. 

Weyts heeft aan de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) gevraagd om een advies te formuleren over de kwestie en wacht dat advies sowieso af. "Deze bevraging dekt slechts één deel van de ouders", klinkt het in een mededeling. "We merken dat de meningen sterk verdeeld zijn, met nagenoeg evenveel voor- als tegenstanders. Dit bevestigt dat het debat omzichtig aangepakt moet worden."

Meest gelezen