Aanvullingen en correcties in november : IPG heeft geen uitstaans met mogelijk misbruik bij call center Yource.

Als er fouten werden gemaakt in tekstartikels, dan worden die op de website zelf gecorrigeerd. Maar als kijkers of luisteraars een fout hebben opgemerkt op radio of televisie, of als het nuttig is om de verslaggeving aan te vullen, dan vindt u dat hier terug.

Beelden in "Het journaal" toonden IPG, maar IPG heeft geen uitstaans met mogelijke fraude bij Yource

Het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid dient klacht in tegen call center Yource. Yource zou werkuren gefactureerd hebben aan de Vlaamse overheid voor contact tracing, terwijl het personeel eigenlijk voor andere klanten aan het bellen was. In het avondjournaal van 28 november 2021 en in het middagjournaal van 29 november zijn er in de berichtgeving over dat onderwerp beelden gebruikt van call center IPG, dat geen uitstaans heeft met de mogelijke fraude bij Yource.

De redactie had voor die uitzendingen geen beelden van Yource. De beelden van IPG werden op het scherm aangeduid als "archiefbeelden". In het middagjournaal werd ook uitdrukkelijk gezegd dat het niet ging over het call center dat in beeld kwam. In latere berichtgeving zijn wel specifieke beelden van Yource gebruikt.

Yource werd ook uit het consortium van call centers gestoten dat de contact tracing voor de Vlaamse overheid verzorgt. De redactie herhaalt dat IPG geen uitstaans heeft met het mogelijke misbruik bij Yource. Ze biedt haar verontschuldigingen aan voor de mogelijke verwarring.

Coronapas in horeca pas vanaf 16 jaar

In het Karrewietjournaal van 27 oktober werd, aan het begin van de reportage over het Covid Safe Ticket, door de presentator gezegd dat de coronapas verplicht is vanaf 12 jaar. 

In de reportage zelf werd gezegd dat je het Covid Safe Ticket nodig hebt om op restaurant of op café te gaan. 

Maar er werd niet gespecificeerd dat het Covid Safe Ticket in de horeca alleen  verplicht is vanaf 16 jaar. Karrewiet heeft dat zelf rechtgezet in het Karrewietjournaal van 29 oktober. In die uitzending gaat de redactie dieper op het specifieke gebruik van de coronapas.

Merck MSD is niet Merck KGaA

In Terzake op 8 november 2021 werd in het begin van de reportage over een mogelijk medicijn tegen corona gezegd dat Merck MSD een Duitse firma is. Dit is niet correct. Merck MSD, dat de virusremmer molnupiravir op de markt brengt, is een Amerikaans bedrijf. Het staat los van het Duits chemie-en farmaciebedrijf Merck KGaA.

Deze rubriek komt tot stand met de medewerking van Moonray Grunewald en Sonja Huygen.

Meest gelezen