Chatabox

Veel bedrijven doen het nu al beter dan vóór corona, maar twee donkere wolken hangen nog boven herstel 

De inkomsten van de Belgische bedrijven lagen voorbije maand gemiddeld 9 procent hoger dan twee jaar geleden, vóór corona dus. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Bank bij meer dan 2.000 Belgische bedrijven. Toch dreigt dat zonnige nieuws wat te worden overschaduwd. Want het prangende tekort aan personeel en problemen met de bevoorrading blijven de heropleving hinderen.

"De heropleving is op de afspraak", klinkt het bij de Nationale Bank. Met de hulp van ondernemersorganisaties als Unizo, NSZ, Voka, VBO voerde die eind oktober een grootschalige enquête uit bij meer dan 2.000 bedrijven. Die zien hun omzet gemiddeld met 9 procent stijgen in vergelijking met oktober 2019, toen er nog geen sprake was van corona.

Niet dat het plaatje overal rooskleurig is. Zo voelen onder meer de reissector (-49 procent), horeca (-32 procent) en detailhandel (-9 procent) nog altijd de zware klap die ze in de voorbije twee jaar hebben gekregen. Het contrast is bijzonder groot met fors oplevende sectoren als ICT (+38 procent) of vastgoed (+33 procent).

Mensen vinden en houden

Toch staan noch de Nationale Bank, noch de ondernemers zelf echt te juichen. Dat heeft alles te maken met de dubbele rem die er momenteel staat op groei: een prangend tekort aan personeel en problemen met de bevoorrading. "Zonder die problemen zou de heropleving veel groter zijn geweest", klinkt het bij de Nationale Bank.

Zo zegt meer dan de helft van de bedrijven dat ze te weinig arbeidskrachten vindt. Dat heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met de sterk toegenomen vraag naar personeel na de (semi)lockdowns van vorig jaar. Maar bij meer dan 1 op de 4 bedrijven is het personeelverloop ook gestegen. Dat is vooral het geval in de horeca, de landbouw en de niet-medische contactberoepen.

Het valt op dat veel bedrijven zich daarom dubbelplooien om toch de juiste mensen aan te trekken. Zo proberen ze de werkomstandigheden aantrekkelijker te maken, de loonvoorwaarden en premies op te trekken, in andere regio's te rekruteren en meer imagocampagnes te lanceren.

Ja, u voelt dat ook

En ook de verstoorde bevoorrading bij veel bedrijven - denk aan het tekort aan computerchips of aan bepaalde grondstoffen - laat zich nog steeds voelen. Meer dan 8 op de 10 bedrijven in de groothandel, detailhandel, industrie en bouw ondervinden bevoorradingsproblemen, veelal door schaarste bij de leveranciers en haperend transport. 

Het ziet er ook niet naar uit dat dat probleem zich snel zal oplossen: de overgrote meerderheid van de bedrijven denkt nog tot diep in 2022 last te zullen hebben van verstoorde leveringen.

Of u dat zult voelen? De kans is reëel. In veel gevallen stijgen door de bevoorradingsproblemen ook de kosten voor bedrijven, gemiddeld met zowat 20 procent. Die zullen ze minstens ten dele doorrekenen naar de consument. Gemiddeld denken ondernemers dat de prijzen voor de eindklant - als je de voorbije 6 maanden en de komende 6 maanden optelt - 13 procent hoger zullen liggen. Onder meer in de winkels en horeca gaat u dat aan den lijve ondervinden.

"Bijna 6 op de 10 bedrijven kampen met een personeelstekort." Bekijk hieronder de reportage uit "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen