Radio 2

Steeds meer werknemers durven zelf ontslag te nemen: vooral jongeren zoeken sneller andere job met betere voorwaarden

Steeds meer werknemers nemen zelf ontslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta. Dit jaar zijn er al 17 procent meer arbeidscontracten van onbepaalde duur beëindigd dan voor corona. De vele vacatures en de krapte op de arbeidsmarkt boezemen veel werknemers duidelijk vertrouwen in. Vooral jongeren lijken sneller geneigd om elders tegen betere voorwaarden aan de slag te gaan.

Acerta verzamelde cijfers over het stopzetten van arbeidscontracten van onbepaalde duur. Nele Ronsmans, expert talent van Acerta, zegt dat het vooral de werknemers zelf zijn die ontslag nemen. "In 7 op de 10 gevallen beslist de werknemer over zijn eigen ontslag of heeft hij een aandeel in de beslissing", legt ze uit. "Slechts 17,5 procent van de stopzettingen of ontslagen gebeurt op initiatief van de werkgever." In de andere gevallen gaat de werknemer met pensioen.

In 7 op de 10 gevallen beslist de werknemer over zijn eigen ontslag of heeft hij een aandeel in de beslissing

In 2020 nam de arbeidsmarkt wegens de coronacrisis nog een afwachtende houding aan. Werknemers waren door de onzekerheid minder geneigd hun job op te zeggen. Bedrijven beperkten ook het aantal gedwongen ontslagen dankzij het vangnet van de tijdelijke werkloosheid.  Zo werden in 2020 in totaal 8 procent minder contracten van onbepaalde duur beëindigd in vergelijking met voor corona.

Maar in 2021 zijn het er dus al 16,6 procent meer dan voor corona. Als we de eerste negen maanden van dit jaar vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, zitten we al aan 26,8 procent meer beëindigingen van vaste contracten. Bij 1 op de 3 gevallen is het de werknemer zelf die het contract opzegt. In 35 procent beslissen werknemer en werkgever daaronder in onderling overleg.

Meer beweging in de arbeidsmarkt

"Dat er meer vaste contracten worden stopgezet, betekent niet dat er meer ontslagen zijn, wel dat er meer beweging en dynamiek op de arbeidsmarkt is", verduidelijkt Ronsmans. "Werknemers hebben duidelijk meer vertrouwen  in die huidige arbeidsmarkt. Er zijn heel wat vacatures en te weinig arbeidskrachten om die in te vullen. Daarom hebben werknemers die hun contract stopzetten, geen schrik. Ze zijn ervan overtuigd dat ze snel een nieuwe job zullen vinden bij een nieuwe werkgever."

Vooral in de leeftijd van 25 tot 45 jaar, lijken werknemers zelf geneigd de stap te zetten om elders aan de slag te gaan

Voor werkgevers brengt dat een extra uitdaging mee. "Als ze hun werknemers willen behouden, zullen ze een aantal zaken moeten doen zoals inzetten op opleiding en ontwikkeling, meer flexibele arbeidsuren en de mogelijkheid om te telewerken en meer autonomie aan hun werknemers geven", zegt Ronsmans. "Dat zijn allemaal zaken waar werknemers zeker naar op zoek zijn."

Wat ook opvalt, is dat het vooral jongeren zijn die hun vast contract durven op te zeggen. "Vooral in de leeftijd van 25 tot 45 jaar, lijken werknemers zelf geneigd de stap te zetten om elders aan de slag te gaan", klinkt het. "Werknemers die aan het einde van hun loopbaan zitten, lijken minder bereid om hun vast contract stop te zetten en kiezen er meer voor hun loopbaan te eindigen bij de werkgever waar ze vaak al jarenlang vast in dienst zijn."

Meest gelezen