Wetenschappers voorspellen grotere verspreiding van everzwijnen: ook in Tessenderlo, Diest en Antwerpse Kempen

Onderzoekers hebben een verspreidingsmodel uitgewerkt waarmee ze kunnen voorspellen in welke gebieden everzwijnen de komende jaren zullen opduiken. Naast Tessenderlo wordt ook in de Antwerpse Kempen verhoogde waakzaamheid aangeraden. "Het rapport moet gemeentes in staat stellen de dieren sneller te detecteren en over te schakelen tot populatiebeheer", duidt Anneleen Rutten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan Radio 2 Limburg. 

"Deze voorspellingen zijn essentieel in functie van een efficiënter beheer", verheldert onderzoeker Anneleen Rutten. "Eens everzwijnen opduiken in een nieuw gebied, blijkt dat het beheer vrij moeilijk is. Dankzij dit model kan er proactief worden ingegrepen, wat alleen maar kan leiden tot minder conflicten en een betere acceptatie van de dieren."

Reële cijfers om zich op te baseren hebben de onderzoekers niet. "Er bestaat nog altijd geen wetenschappelijke methode om het aantal everzwijnen op grote schaal exact te kunnen tellen", gaat Rutten verder. "Al vormen de jaarlijkse afschotgegevens wel min of meer een indicatie. Voor de uitwerking van het model was het vooral heel belangrijk dat we kennis hadden over de geschiktheidshabitat van Vlaanderen."

"Verder is het ook essentieel dat we weten hoe een populatie functioneert", vertelt ze voorts. "Hoe oud worden de dieren? Hoe groot zijn hun nesten? Wat is hun overlevings- en sterftekans? Dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op hoe de beesten zich verspreiden."

Lees voort onder de foto:

Onderzoeker Anneleen Rutten

Op basis van het verspreidingsmodel stellen de wetenschappers vast dat Tessenderlo op korte termijn een interessant gebied vormt voor de everzwijnen. "Daarnaast zullen ze volgend jaar vooral uitbreiden richting de Antwerpse Kempen: naar Turnhout, Merksplas, Laakdal, Diest en Kasterlee. De dieren houden van grote bossen en landbouwgebieden, en passen zich tegelijkertijd ook steeds beter aan aan menselijke activiteiten. Vlaanderen is in veel opzichten een optimaal uitgedoste regio."

Naast Tessenderlo voorspellen we dat het waarschijnlijk is dat everzwijnen volgend jaar ook de weg naar Turnhout, Merksplas, Laakdal, Diest en Kasterlee zullen vinden.
Anneleen Rutten, onderzoeker INBO

De groeiende everzwijnenpopulatie en bijbehorende conflicten hebben geleid tot de start van het rapid response team vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos. "Het is de bedoeling dat het rapid response team met deze gegevens aan de slag gaat. Ze zullen samenzitten met de lokale bestuurders, landbouwers en jagers om zo snel mogelijk efficiënt beheer op te starten. Voor de provincie Limburg betekent dit concreet dat de gemeente Tessenderlo op dit moment extra waakzaam moet zijn."

Meest gelezen