Oppositie eist "tegen afspraken in" herlezing van de pandemiewet: coronamaatregelen dreigen te vervallen 

De oppositie heeft - tot grote verbazing van de meerderheid - een tweede lezing gevraagd van de pandemiewet. Als die lezing er komt, dan vraagt die tijd, en dreigt de finale goedkeuring van de pandemiewet tegen zaterdag onmogelijk te worden. En dat is een probleem: want als die stemming niet op tijd gebeurt, dan vervallen de coronamaatregelen van het laatste Overlegcomité eind oktober. Toen werd onder meer beslist om mondmaskers weer te verplichten in winkels. 

Het zat er bovenarms op tussen oppositie en meerderheid in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gisteren. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA vroegen een tweede lezing van de pandemiewet: meer bepaald van het koninklijk besluit (KB) dat de "epidemische noodsituatie" afkondigt, waardoor de pandemiewet gebruikt kan worden. De pandemiewet bepaalt dat dat KB binnen de 15 dagen bekrachtigd moet worden door het parlement. Gebeurt dat niet, dan vervalt het KB, en is er geen sprake meer van een epidemische noodsituatie, en dus ook niet van de pandemiewet. 

Voor de herfstvakantie was afgesproken om het bewuste KB deze maandag te bespreken in Kamercommissie Binnenlandse Zaken, om dan woensdag - binnen de termijn van 15 dagen - te stemmen in de plenaire vergadering van het parlement. Maar de oppositie eiste - volgens de meerderheid dus "tegen de afspraken in" - gisteren plots een tweede lezing. De meerderheid sprak van een onverwacht manoeuvre. In de aanloop naar de pandemiewet stuurde de oppositie - na het indienen van amendementen - de wet ook verschillende keren naar de Raad van State voor advies.

N-VA-fractieleider Peter De Roover legt uit waarom er een tweede lezing van de pandemiewet is gevraagd. Herbeluister hieronder het gesprek, uit "De ochtend" op Radio 1:

Wat is dan het probleem?

Als er een tweede lezing komt, dan vergt die tijd, en is er allicht geen stemming deze week. Daardoor komen vanaf zaterdag (na de periode van 15 dagen) zowat alle coronamaatregelen te vervallen. Want: bij het vorige Overlegcomité van 26 oktober gebruikte de regering voor het eerst de pandemiewet om maatregelen te nemen. Er werd toen onder meer beslist om de mondmaskerplicht in winkels weer in te voeren en het gebruik van de coronapas uit te breiden. Het nemen van maatregelen via ministeriële besluiten (zoals voor de pandemiewet gebeurde) zou niet meer mogelijk zijn, nu de pandemiewet een juridisch kader biedt.

Dit is het gevolg van geknoei en de logica van die stomme pandemiewet

Peter De Roover (N-VA)

Volgens fractieleider voor N-VA in de Kamer, Peter De Roover, moet de regering nu de coronabeslissingen ter stemming voorleggen in de Kamer. "Dit is het gevolg van het geknoei van de regering en van de logica van haar stomme pandemiewet. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Als de regering nu eindelijk het parlement eens respecteert (...) en ze kan dat deze week nog doen. Ik suggereer dat ze haar voorstellen gewoon neerschrijft in een wetsontwerp of -voorstel, en dat kunnen we dat deze week nog stemmen, op een fatsoenlijke manier", aldus De Roover in "De ochtend" op Radio 1. 

De juridische diensten van de Kamer moeten vandaag tegen de middag een juridisch advies klaarhebben over de vraag: kàn zo een tweede lezing wel gevraagd worden? Het is dan conferentie van voorzitters (die ook vandaag samenkomen) - dat de wekelijkse parlementaire werkzaamheden regelt - die moet beslissen over de verdere werkzaamheden. 

Onbegrip binnen de meerderheid

Vanuit de meerderheid wordt vol onbegrip gereageerd op het manoeuvre van de oppositie. CD&V-voorzitter Joachim Coens laat op Twitter weten dat hij de tweede lezing die de oppositie vraagt niet ernstig vindt. Hij benadrukt dat het juist nodig is om snel beslissingen te kunnen nemen:

Ook Melissa Depraetere, fractieleider van Vooruit, vindt het niet verantwoord om in de huidige omstandigheden voor vertraging te zorgen. Ze benadrukt ook dat oppositiepartij N-VA mee aan tafel zat toen de huidige maatregelen beslist werden op het overlegcomité. "Ik vind het opmerkelijk dat een oppositiepartij die mee aan tafel zat er nu voor kiest om de maatregelen die nodig zijn te vertragen in plaats van een inhoudelijke discussie te voeren", aldus Depraetere.

Ik vind het opmerkelijk dat een oppositiepartij die mee aan tafel zat er nu voor kiest om de maatregelen die nodig zijn te vertragen

Melissa Depraetere, fractieleider Vooruit

"We hebben maanden geleden afgesproken dat we de pandemiewet zouden gebruiken om discussie te voeren in het parlement. De oppositie kiest daar niet voor, maar beslist om maatregelen die al beslist zijn te vertragen. Op het moment dat onze volksgezondheid nood heeft aan duidelijkheid, is dat niet de juiste manier. Ik reken toch op een beetje gezond verstand van partijen die mee aan tafel zaten en nu plots andere keuzes maken."

Meest gelezen