Copyright © 2020, Westend61 , licensed via EyeEm Mobile GmbH

Unequal Pay Day: "Als vrouw moet ik de rest van het jaar eigenlijk niet meer werken" (Goedele Wachters in Laat journaal)

In de Europese Unie verdienen vrouwen gemiddeld 14 procent minder dan mannen. Daarom roept de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant samen met de Europese socialistische vrouwenbeweging PES 10 november uit tot Unequal Pay Day. Vanaf deze dag werken Europese vrouwen volgens hen gratis: “We worden niet meer betaald tot het einde van het jaar.” Er is vooral een probleem voor de deeltijds werkenden.

Goedele Wachters: "Als vrouw zou ik hier eigenlijk niet meer mogen staan en de rest van het jaar ook niet meer moeten werken."

Videospeler inladen...

In de Europese Unie verdienen vrouwen gemiddeld 14 procent minder dan mannen. In ons land zijn de cijfers voor wie voltijds werkt, wel een stuk beter dan het Europese gemiddelde, zegt Vera Claes, nationaal secretaris van ZIJkant. Dan gaat het om een loonkloof van 6 procent. 

Er is volgens haar vooral een probleem voor de deeltijds werkenden: “Dan zie je dat de Belgische loonkloof 23 procent bedraagt. Er is een grote ongelijkheid in deeltijds werk: ongeveer 45 procent van alle werkende vrouwen werkt deeltijds, tegenover 11 procent van de mannen. Daarbij speelt een ongelijke taakverdeling thuis een grote rol.”

Telewerkende moeders ontfermen zich elke dag anderhalf uur langer over hun kinderen dan telewerkende vaders

Vera Claes, nationaal secretaris ZIJkant

ZIJkant vraagt vandaag daarom aandacht voor een betere taakverdeling thuis. Want door de coronacrisis nemen vrouwen weer meer werk thuis in handen: “We hadden gehoopt dat de pandemie die kloof net zou verkleinen omdat zowel mannen als vrouwen vaker thuis werken. Toch ontfermen telewerkende moeders zich anderhalf uur langer over hun kinderen dan telewerkende vaders.” 

Het extra ouderschapsverlof tijdens de crisis was volgens Claes een goede zaak, maar “het waren met 71 procent toch ook weer vooral de vrouwen die dit verlof opnamen.” 

ZIJkant wil met sensibiliseringsacties mensen meer inzicht geven in die ongelijke taakverdeling thuis. Ook het beleid kan volgens Claes een steentje bijdragen: "Daarbij denken we aan een verplicht geboorteverlof met een vergoeding van 100 procent voor vaders en meemoeders. Ook een collectieve arbeidsduurvermindering zou een vooruitgang zijn."

Meest gelezen