Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Nieuw rapport over de Theems: zeehonden en haaien in Londense rivier, maar ze lijdt onder gevolgen klimaatverandering

De Londense Zoological Society heeft vandaag de eerste “State of the Thames” gepubliceerd, een rapport over de toestand van de rivier die door de Britse hoofdstad stroomt. Daar staat goed en slecht nieuws in: hoewel de fauna in en rond de rivier opnieuw floreert, lijdt de Theems erg onder de gevolgen van klimaatverandering. Om de rivier te beschermen, stelde de organisatie een plan op.

Het was al meer dan een halve eeuw geleden dat wetenschappers de 346 kilometer lange rivier nog eens grondig onderzochten. Dat deden ze nu zowel in de getijdenrivier als in het tijloze deel. Bij die eerste treedt eb en vloed op, bij de andere niet. De experten die de Britse wetenschappelijke organisatie Zoological Society of London (ZSL) samenbracht, gingen na hoe het gesteld is met de rivier op vlak van onder meer fauna, ecosystemen, vervuiling en de impact van klimaatverandering. Het rapport dat zij publiceerden, brengt zowel goed als slecht nieuws.

Eerst biologisch dood, nu opnieuw volop leven

Eerst het goede nieuws: de getijdenrivier Theems, het deel dat door Londen stroomt en zo’n 153 kilometer lang is, werd in 1957 biologisch dood verklaard. De wetenschappers ondekten nu dat er opnieuw heel wat vogels, vissen en waterzoogdieren samenleven in en rond de rivier. Dankzij enorme inspanningen voor natuurbehoud hebben zeepaardjes, palingen, zeehonden en verschillende haaiensoorten hun weg naar de Theems gevonden.

Zeehonden aan de oever van de Theems.
ZSL

Hoewel er meer dan 115 verschillende vissoorten in de getijdenrivier leven, neemt het aantal vissen er al bijna 30 jaar af. Voorlopig konden de onderzoekers nog niet verklaren hoe dat komt. Dat bleek echter niet het enige negatieve punt van het rapport te zijn.

Door de opwarming van de aarde stijgt de temperatuur van het water per jaar gemiddeld met zo’n 0,2 graden Celsius, waardoor ook het peil van de getijdenrivier toeneemt. Die stijgingen brengen ecosystemen in gevaar en verhogen bovendien de kans op overstromingen in Londen. 

De onderzoekers maken zich ook zorgen over het industriële afvalwater en rioolwater dat in de rivier terechtkomt. De nitraatconcentratie in het water neemt hierdoor toe en dat is schadelijk voor de waterkwaliteit en de dieren. Daarnaast vormen ook microplastics afkomstig van afvalafbraak en vochtige doekjes een groot probleem: zij zetten zich massaal af op de oevers van de rivier en vormen daar aparte bermen.

Nieuw plan om problemen tegen te gaan

Om de problemen het hoofd te bieden, stelde de Zoological Society of London het “Thames Estuary 2100 Plan” op, waarmee de organisatie haar langetermijnplannen uit de doeken doet. Zo zullen er meer slikwadden, rietlanden en zoutmoerassen komen en zal de Thames Tideway Tunnel in de toekomst zo goed als alle afvallozingen in de rivier moeten opvangen. Deze nieuwe Londense superriool zou tegen 2025 gebruiksklaar moeten zijn. In afwachting daarvan riepen de experten wereldleiders op om zich tijdens de COP26 massaal in te zetten in de strijd tegen klimaatverandering. 

Meest gelezen