Magali Jacobs van vzw Auxilia

Organisatie die kinderen begeleidt bij huiswerk zoekt vrijwilligers: "Sinds coronacrisis hebben veel leerlingen het moeilijk"

De vzw Auxilia, die leerlingen begeleidt bij het maken van huiswerk, is op zoek naar vrijwilligers. De organisatie begeleidt vooral kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen en de nood aan huiswerkbegeleiding is groter geworden door de coronacrisis. 

De vzw Auxilia heeft meer dan 1.000 vrijwilligers verspreid over heel Vlaanderen, en toch is er een groot tekort aan mensen die kinderen kunnen begeleiden bij hun huiswerk. "In Leuven bijvoorbeeld hebben we een wachtlijst van meer dan 50 kinderen", vertelt Magali Jacobs van de vzw Auxilia. "We merken dat sinds corona veel leerlingen het moeilijk hebben om bij te blijven en daarom hebben we extra vrijwilligers nodig."

Als huiswerkbegeleider heb je geen lerarendiploma nodig. "Een vrijwilliger moet vooral een hart hebben voor kinderen en veel motivatie en goesting", zegt Jacobs. "En je moet je een uur per week kunnen vrijmaken om leerlingen van het lager of het secundair onderwijs te begeleiden. Dat gaat van hulp bij het huiswerk tot het begeleiden naar de examencommissie. Sommige kinderen hebben ook hulp nodig bij het lezen en schrijven omdat hun thuistaal niet het Nederlands is." 

Wie zich als vrijwilliger geroepen voelt kan hier terecht voor meer informatie.   

Meest gelezen