James Arthur Photography

Taskforce vaccinatie over extra prik voor iedereen: "Vaccinatiecentra blijven zeker nog open tot maart volgend jaar"

Dirk Ramaekers, de voorzitter van de taskforce vaccinatie, is niet echt verrast dat de ministers van Volksgezondheid principieel beslist hebben om iedereen een extra prik te geven tegen het coronavirus. "Het is geen eenvoudige beslissing, omdat het heel wat organisatie vergt. We moeten bekijken wanneer we dat best doen en op welke manier", zegt hij in "De wereld vandaag".

De ministers van Volksgezondheid hebben aan de Hoge Gezondheidsraad en de taskforce vaccinatie gevraagd om een voorstel uit te werken over hoe iedereen die boosterprik kan krijgen. Volgens Ramaeckers is het nu veel complexer om in te schatten wat de juiste aanpak is. 

"Bij het begin van de vaccinatiecampagne hadden we zeer degelijke klinische studies. Nu moeten we ons baseren op internationale gegevens. Wat men daar observeert, is een dalende immuniteit en meer ernstige ziektegevallen ten gevolge van covid. We hebben ook onze nationale gegevens van Sciensano", zegt Ramaekers.

"Voor het Janssen-vaccin van Johnson & Johnson hebben we voldoende gegevens om te zeggen dat het moment is aangebroken om aan een boosterdosis te denken."

Voor de andere vaccins zijn er nog niet zo'n doorslaggevende gegevens, maar het is volgens Ramaekers belangrijk om een perspectief te bieden. "Dat is ook wat internationaal bekeken wordt. Als we alles bij elkaar leggen, denk ik dat we voldoende argumenten hebben om principieel te beslissen dat in de eerste helft van 2022 een boosterprik voor iedereen aangewezen zal zijn."

Vaccinatiecentra langer open

Volgens Ramaekers zal het merendeel van die extra prikken via de vaccinatiecentra worden toegediend. Die zullen dus langer moeten openblijven. Zeker nog de eerste drie maanden van volgend jaar en misschien nog langer. Hoe dat concreet zal gaan, wordt nu bekeken. 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten maakt zich zorgen over het extra werk dat op de lokale besturen afkomt. "We hopen dat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen", klinkt het in een tweet. "Er komt heel wat bij kijken om alles georganiseerd te krijgen."

"Je moet voldoende medisch en ander personeel hebben, je moet voldoende vrijwilligers hebben, de locaties moeten ook nog ter beschikking staan. Het vergt tijd, maar ook geld. We moeten ook duidelijkheid hebben over de financiering. Het is heel goed dat de minister aangeeft dat hij die duidelijkheid snel wil verschaffen", zegt Nathalie Debast van VVSG.

Wat met Covid Safe Ticket?

En wat met het Covid Safe Ticket of de coronapas? Nu krijg je groen licht als je twee dosissen gekregen hebt of één 1 van het Janssen-vaccin. Dat blijft voorlopig zo. Wie al een extra dosis kreeg, zal die ook kunnen opladen en groen licht krijgen. "Pas als het merendeel van de bevolking een boosterprik zal aangeboden hebben gekregen, zullen de spelregels veranderen", zegt Ramaekers. 

Eerst Johnson & Johnson

Wat wel al vastligt, is dat vanaf midden december mensen die gevaccineerd zijn met het vaccin van Johnson & Johnson een boosterprik zullen kunnen krijgen. In totaal zijn 400.000 Belgen gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Het grootste deel van die prikken (360.000) is gezet bij de leeftijdsgroep 40 tot 65 jaar.

Van het Janssen-vaccin was oorspronkelijk maar één prik nodig. Daardoor zijn er ook veel mensen mee ingeënt die moeilijk te bereiken waren, zoals daklozen, vluchtelingen en drugsverslaafden. Ook die zullen opnieuw benaderd worden, zegt Ramaekers. 

De eerste uitnodigingen voor een extra prik zullen begin december de deur uitgaan. De herhalingsprik zal gebeuren met een Pfizer- of Moderna-vaccin. Volgens experts is dat perfect veilig en doeltreffend. De meeste mensen zullen hun extra prik ontvangen in een vaccinatiecentrum. 

Wat met moeilijk bereikbare groepen?

Volgens Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld zal het niet evident zijn om de moeilijk bereikbare groepen een extra dosis te geven. Afgelopen zomer trokken mobiele vaccinatieteams van een aantal ngo's naar kraakpanden, daklozencentra, sociale restaurants en dergelijke om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren. "Velen gingen net overstag omdat er met het Janssen-vaccin maar één prik nodig was", zegt Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld. 

"We hebben zo'n 2.000 mensen kunnen vaccineren, onder wie daklozen, mensen zonder papieren en vluchtelingen. De meesten hebben geen vast adres of telefoonnummer, dus het is heel moeilijk om hen opnieuw te bereiken."

We zullen die mensen eerst moeten traceren en als we ze gevonden hebben, zullen we ze opnieuw moeten overtuigen om zich bijkomend te laten inenten.

Emmy Deschuttere van Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld gaat nu samen met Artsen zonder Grenzen, Samusocial en het Rode Kruis bekijken of het haalbaar is om een tweede vaccinatieronde voor die doelgroep op te zetten. 

"We vinden het heel belangrijk dat ook die moeilijk bereikbare mensen de kans krijgen om gevaccineerd te geraken, maar het was al een erg complex project. We zullen die mensen eerst moeten traceren en als we ze gevonden hebben, zullen we ze opnieuw moeten overtuigen om zich bijkomend te laten inenten. Bovendien zullen we ook nieuwe mensen tegenkomen, die misschien niet meer weten welk vaccin ze gekregen hebben."

Ook Brussel zet zich schrap

Ook in Brussel zetten ze zich schrap. In Brussel werden zo'n 60.000 mensen gevaccineerd met het Janssen-vaccin, waaronder ook veel vaccintwijfelaars. Zij kregen hun vaccin vaak in een vaccinatiebus op de markt of een andere plek in de stad. Ook hier zal overtuigingskracht nodig zijn om mensen extra te vaccineren. 

"We gaan alles op alles zetten om iedereen te overtuigen om dat wel te laten doen", zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie. "Maar dat zal waarschijnlijk geen 100 procent zijn. In elk geval zijn mensen die al één prik gekregen hebben beter beschermd dan mensen die nog niet gevaccineerd zijn."

Meest gelezen