Toch goedkeuring voor bouw Maritieme Campus naast natuurgebied Hobokense Polder

Het Antwerpse stadsbestuur heeft haar goedkeuring gegeven voor de bouw van een Maritieme Campus naast het natuurgebied de Hobokense Polder. Een groot bouwproject waar al verschillende bezwaren tegen kwamen. Ilse Van Dienderen van oppositiepartij Groen begrijpt niet dat de bouw wordt goedgekeurd: “Dit is het zoveelste ‘schijninspraak’ dossier waarbij bijna 2.000 mensen een bezwaar hebben ingediend.”

De omstreden Maritieme Campus Antwerpen is een project voor innovatie binnen de scheepvaart, met onder andere een groot onthaalgebouw, een aantal loodsen voor onderzoek en een parkeerterrein. Een groot bouwproject waar veel bezwaar tegen is van buurtbewoners, Natuur en Bos en de Provinciale Omgevingscommissie. Het is dus niet te begrijpen dat het nu wordt goedgekeurd, zegt Ilse Van Dienderen van oppositiepartij Groen. “Dit is ‘schijnparticipatie’, 2.000 bezwaren werden er ingediend en het college doet gewoon door alsof er niets gebeurd is.”

Bouw de Maritieme Campus aan het bedrijventerrein Blue Gate, verder van het natuurgebied en beter te bereiken met openbaar vervoer 

Ilse Van Dienderen (Groen)

Van Dienderen is niet tegen de bouw van de Maritieme Campus, het is de ligging net naast het natuurgebied dat het probleem is. “We hebben altijd gezegd dat we het op zich een mooi project vinden, maar het staat 3 kilometer te ver. Ons voorstel is om de Maritieme Campus aan het bedrijventerrein Blue Gate te situeren. Dan ligt het verder van het natuurgebied en kan je er ook makkelijker geraken. Nu gaat het echt op een uithoek liggen zonder een verbinding met het openbaar vervoer. Je kan er niet op een duurzame manier naartoe.” 

Bezorgdheden zullen door de stad onderzocht worden

Het college heeft de bezwaren bekeken en grotendeels ongegrond bevonden. Groen bekijkt nu welke stappen zij als partij nog kunnen nemen om in beroep te gaan tegen de beslissing. Een aantal bezorgdheden zal wel onderzocht worden, zoals de mobiliteit. “Als stad geloven we in de rol die de Maritieme Campus kan spelen”, laat Annick De Ridder (N-VA), schepen voor de Antwerpse haven, aan onze redactie weten.

“We zetten met deze campus onze stad en onze haven verder op de kaart als pionier in het opnemen van duurzame en innovatieve oplossingen. Met de tweede grootste haven van Europa als buur, kunnen we met de maritieme campus nog harder inzetten op de omslag naar een koolstofarme haven. Bovendien is de site volledig gesaneerd, een stap die de levenskwaliteit van het hele gebied ten goede zal komen", aldus De Ridder.

Meest gelezen