Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Valse coronapas? U riskeert een gevangenisstraf

Het gerecht gaat optreden tegen mensen die valse Covid-documenten gebruiken, zoals een vervalst Covid Safe Ticket. Wie zulke documenten gebruikt, riskeert een boete of zelfs een gevangenisstraf.

Het College van Procureurs-Generaal, de hoogste vergadering van het parket in ons land, wil zich in de eerste plaats focussen op organisatoren van bepaalde evenementen of uitbaters van hotels, restaurants, cafés en fitnesscentra. Zij moeten erop toezien dat hun klanten wel degelijk een geldige coronapas gebruiken als ze binnenkomen. Als de politie vaststelt dat een organisator of uitbater die controle niet doet, zal die daar een onmiddellijke minnelijke schikking van 750 euro voor moeten betalen. Klanten die zonder coronapas aanwezig zijn, betalen 250 euro.

Voor mensen die documenten vervalsen, is het gerecht nog strenger. Het gaat dan om valse coronapassen, maar ook om valse passagierlocatieformulieren, waarmee mensen aantonen waar ze in het buitenland verbleven hebben. Als zulke documenten ontdekt worden, zullen de makers of de gebruikers voor de rechtbank gedaagd worden voor valsheid in geschrifte. In sommige gevallen kan een overtreder er vanaf komen met een minnelijke schikking van 750 euro, dat kan elke procureur afzonderlijk beslissen.

Ook op het gebruik van mondmaskers zal strikter worden toegezien. Wie weigert een mondmasker te dragen waar dat verplicht is, riskeert een minnelijke schikking van 250 euro. Vooral op het openbaar vervoer wil het gerecht strenger optreden.

Meest gelezen