De Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua.
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Grote vervuilers China en Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken om klimaatverandering tegen te gaan

China en de Verenigde Staten, de grootste twee uitstoters van CO₂, gaan het komend decennium nauwer samenwerken om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat hebben ze gisteren aangekondigd op de Klimaatconferentie in Glasgow. Tegen 2030 willen ze de methaanuitstoot sneller terugdringen en het gebruik van steenkool sneller afbouwen, al werden er geen concrete streefcijfers genoemd.

Het was een beetje een verrassing, gisteravond op de COP26, de Klimaatconferentie in Glasgow. Plots waren daar de persconferenties van de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua en zijn Amerikaanse collega John Kerry. Elk apart, maar met een gezamenlijke boodschap.

De twee landen kondigden aan dat ze nauwer gaan samenwerken om de klimaatverandering tegen te gaan en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Ze verbinden zich ertoe om de uitstoot van methaan tegen 2030 sneller terug te dringen en het gebruik van steenkool in diezelfde periode sneller af te bouwen. Ze willen ook strengere wetten tegen ontbossing.

Concrete streefcijfers plakten Xie en Kerry er echter niet op. Ze benadrukten alleen dat het sneller en ambitieuzer moet als de wereld de opwarming wil beperken tot anderhalve graad, zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken.

Reporter Veerle De Vos in Glasgow: "Dat China en de VS samen actie gaan ondernemen wordt gezien als een hoopvol signaal"

Videospeler inladen...

Eerder op de Klimaatconferentie weigerde China nog een overeenkomst van meer dan 100 landen te tekenen om de methaanuitstoot op korte termijn sterk te verminderen. De VS deed dat wel. China beloofde wel een nationaal actieplan.

China bleef tot nog toe in het algemeen vrij onzichtbaar op de conferentie, maar brengt daar nu dus verandering in, door ondanks de vele tegenstellingen tussen China en de VS, een gezamenlijke verbintenis aan te kondigen.

"De VS en China hebben veel meningsverschillen, maar als het over het klimaat gaat, is samenwerking de enige optie", zei John Kerry. Eenzelfde boodschap bij Xie: "Over klimaatverandering zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen China en de VS."

Het akkoord kwam dan wel als een verrassing, er was maanden aan gewerkt door de Amerikaanse president Joe Biden en zijn klimaatgezant Kerry. Volgens een Chinese diplomaat vonden er de voorbije 10 maanden een 30-tal meetings plaats. 

Dit is niet iets voor de lange termijn, maar voor meteen, want in dit decennium moet het gebeuren

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry

Begin volgende week zou er een virtuele ontmoeting gepland zijn tussen de presidenten van beide landen, Joe Biden en Xi Jinping. 

Tijdens zijn persconferentie vertelde John Kerry nog dat het akkoord focust op de korte termijn. "China en de VS  gaan een hele serie belangrijke maatregelen nemen, niet op de lange termijn, niet ergens in de verre toekomst, maar nu, tijdens dit decennium waarin het nodig is." 

Videospeler inladen...

China is de grootste uitstoter van CO₂ ter wereld, gevolgd door de VS. De aangekondigde samenwerking wordt voorzichtig verwelkomd door politici uit andere landen en klimaatactivisten. Al is er ook twijfel.

Frans Timmermans, Europees commissaris voor de Green Deal en klimaatonderhandelaar op de top voor de Europese Unie, heeft het over een "bemoedigende" samenwerking. "Het toont aan dat China en de VS beseffen dat het klimaat andere zaken overstijgt en het helpt ons zeker om hier op de top een akkoord te vinden."

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt de Chinees-Amerikaanse samenwerking "een belangrijke stap in de juiste richting".

De Amerikaanse afdeling van de milieu- en klimaat-ngo WWF ziet "nieuwe hoop" dat de doelstelling van 1,5 graad gehaald zou kunnen worden, maar benadrukt dat de hele wereldeconomie zich zal moeten aanpassen. Greenpeace verwacht dan weer dat beide landen nog meer betrokkenheid tonen.

Hoe aanwezig is China op de klimaatconferentie in Glasgow? Onze reporter ter plaatse Veerle De Vos ging op zoek naar de Chinese delegatie.

Videospeler inladen...

Meest gelezen