Frans Timmermans (EU) positief over deal VS-China op klimaattop: "Twee weken geleden zou dit ondenkbaar geweest zijn"

"Een heel belangrijk signaal". Zo noemt Europees Commissaris Frans Timmermans, die bevoegd is voor Klimaat, het bereikte akkoord tussen de VS en China op de klimaatconferentie in Glasgow (COP26). Volgens Timmermans is dit overigens niet de COP van de laatste kans, en is alles nog niet verloren bij een onvoldoende sterk akkoord. "We moeten er nu voor zorgen dat het gat zo klein mogelijk is, zodat we het over een jaar kunnen afmaken", zegt hij over de doelstelling van anderhalve graad. 

Gisteren verrasten de VS en China, 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen, met een onderling akkoord om de uitstoot van methaan en het gebruik van steenkool nog dit decennium grondig aan te pakken.

In een gesprek met VRT NWS vertelt Timmermans dat de signaalfunctie heel belangrijk is. Het toont aan dat landen hun onderlinge onenigheden opzij kunnen zetten voor een groter doel, het klimaat. "Je hebt twee landen die zeggen: oké, we hebben op veel terreinen onenigheid, maar dit onderwerp is zó belangrijk, hier overstijgen we die onenigheid. Ik vind dat een heel belangrijk signaal." 

Timmermans was niet helemaal verrast door de deal. "Maar ik begrijp wel dat ze er in stilte aan hebben gewerkt, want ze steken aan beide kanten een beetje hun nek uit. Ik ben er heel blij mee." 

Ook al staan er geen concrete cijfers of engagementen in, Timmermans ziet het positief: "Neen, ik vind dit niet jammer. Want twee weken geleden zou dit zelfs ondenkbaar geweest zijn. Dus je moet het ook van de positieve kant willen zien. Nu kunnen ze het waarmaken, met concrete afspraken op de COP."

Videospeler inladen...

Gat zo klein mogelijk houden richting de volgende COP in Egypte om het daar af te maken

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie

Voor veel wetenschappers is deze COP de laatste kans om de opwarming tot anderhalve graad te beperken, maar het is nog maar de vraag of er in Glasgow een slottekst kan worden aanvaard die voldoende sterk is.  Timmermans nuanceert: "Hier moet een hoop gebeuren, maar het is niet de COP van de laatste kans. Het is wel de belangrijkste COP na Parijs. Maar volgend jaar is er weer een COP, in Egypte."

Als de onderhandelaars nu niet rond raken, moet Glasgow het pad effenen naar de conferentie van volgend jaar.

"Nu moet er wel voldoende gebeuren zodat we volgend jaar met onderbouwing kunnen zeggen: we zitten echt op anderhalve graad, op dat traject. Dat kunnen we op het einde van deze COP waarschijnlijk niet zeggen, maar we moeten zorgen dat het gat zo klein mogelijk is zodat we het binnen een jaar kunnen afmaken."

Videospeler inladen...

Wereld na steenkool? "We moeten het slim aanpakken"

Timmermans zei op een persconferentie in Glasgow nog dat hij "een postieve dynamiek" ziet in de onderhandelingen. "Het besef groeit ook bij de wereldleiders dat er een akkoord nodig is." 

Timmermans verheugt zich over het feit dat enkele EU-landen hebben beloofd (versneld) af te stappen van steenkool (zoals Polen, red.). "Maar dat moeten gebeuren via een tussenfase, waarbij gas wordt gebruikt als overgangsvorm van energie. We moeten daarvoor de juiste investeringen doen in infrastructuur, die trouwens ook al klaar moet zijn om later een andere vorm van groene energie te transporteren. Als we het slim aanpakken, kunnen we er nu al mee beginnen."   

Meest gelezen