Europese Commissie stelt vragen bij onafhankelijkheid Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

De Europese Commissie vindt dat sommige leden van de Gegevensbeschermingsautoriteit in België, de vroegere Privacycommissie, niet onafhankelijk genoeg kunnen werken. In juni werd al een procedure tegen ons land opgestart, maar volgens de Commissie kwam er geen antwoord. Daarom is nu een tweede stap gezet in de procedure. 

De Europese Commissie vindt dat "sommige leden van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit momenteel niet als vrij van invloed van buitenaf kunnen worden beschouwd, omdat zij ofwel verslag uitbrengen aan een beheerscomité afhankelijk van de Belgische regering, hebben deelgenomen aan overheidsprojecten voor de opsporing van COVID-19-contacten, ofwel lid zijn van het Comité voor informatiebeveiliging".

Volgens de Commissie is de onafhankelijkheid dus niet gewaarborgd en dat gaat in tegen de Europese privacywetgeving (GDPR). In juni zond de Commissie een aanmaningsbrief naar ons land, een eerste stap in een inbreukprocedure. België kreeg toen twee maanden de tijd om stappen te nemen, maar dat is kennelijk niet gebeurd.

"Het antwoord van België ging niet in op de in de aanmaningsbrief aan de orde gestelde kwesties en de betrokken leden zijn in hun functie gebleven", laat de Europese Commissie weten. Daarom is nu een "met redenen omkleed advies" naar ons land gestuurd. België krijgt opnieuw twee maanden tijd om de passende maatregelen te nemen. Blijft ons land in gebreke, dan kan de Commissie de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengen.

Er zouden vooral vragen worden gesteld bij de externe leden van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Onder hen is topambtenaar Frank Robben, die vanuit zijn verschillende functies betrokken is bij het opzetten en leiden van dataprojecten van de overheid, die hij - in zijn functie als lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit - zelf ook mee controleert.

Robben werd eerder dit jaar al in de Kamer aan de tand gevoeld over zijn verschillende functies en gaf daar aan dat hij correct omgaat met mogelijke belangenconflicten. Iets wat Robben ook nu herhaalt, al houdt hij naar eigen zeggen niet vast aan zijn functie. Hoe dan ook verwacht de Europese Commissie actie van ons land, een taak van het Parlement. De kwestie wordt volgende week besproken in de Kamercommissie Justitie. 

Meest gelezen