Nieuwe wet verbiedt Portugese werkgevers om personeel buiten werkuren te contacteren

In Portugal is er een nieuwe wet goedgekeurd die werkgevers verbiedt om werknemers te contacteren na hun werkuren. De wet is onderdeel van een reeks nieuwe wetten rond telewerk. Zo moeten bedrijven thuiswerkers van het juiste materiaal voorzien en zullen ze mee moeten betalen voor de extra kosten die thuiswerk inhoudt.

Om ervoor te zorgen dat werknemers nog voldoende tijd hebben voor rust en familie, moeten werkgevers hun personeel gerust laten buiten de officiële werkuren. Volgens de Portugese regering dienen ze immers de privacy van hun werknemers te respecteren. Werkgevers die op een of andere manier toch contact opnemen, overtreden de nieuwe wet en kunnen hiervoor bestraft worden.

De wet maakt deel uit van een reeks nieuwe arbeidswetten rond telewerk. Sinds het begin van de pandemie werken steeds meer Portugezen van thuis uit. De socialistische regering achtte het moment dan ook gekomen om de arbeidswetgeving daarrond aan te passen. 

Werkgever betaalt extra kosten telewerk

De nieuwe wetten geven Portugezen meer rechten om thuis te werken, als de aard van de job dat toelaat tenminste. Werkgevers moeten werknemers van het juiste materiaal voorzien zodat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Bovendien betaalt de werkgever vanaf nu de extra internet- en elektriciteitskosten die werknemers maken door thuis te werken.

Om ervoor te zorgen dat het personeel niet te geïsoleerd raakt, moeten werkgevers om de twee maanden terugkommomenten organiseren. Bedrijven die de nieuwe regels niet respecteren, zullen daarvoor beboet worden, zo maakte de regering duidelijk.

In België, maar ook in Frankrijk, Italië en Spanje hebben werknemers het recht om niet continu bereikbaar te zijn. Als een werkgever toch contact opneemt na de uren, kan die daar echter niet voor bestraft worden. 

Meest gelezen