Veenherstel in Vallei van de Zwarte Beek: "Indrukwekkende resultaten"

In de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen en Lummen zijn de voorbije jaren heel wat afwateringsgrachten gedempt om de ondergrond natter te maken. En uit onderzoek van Natuurpunt blijkt dat de natuur zich daardoor snel herstelt. Zo komen er weer veenmossen en meer watersnippen voor. En dit jaar heeft er voor het eerst ook een koppel kraanvogels gebroed.

In de Vallei van de Zwarte Beek zit een dikke laag veen of turf in de ondergrond en die kan heel veel regenwater vasthouden. Maar door de aanleg van een netwerk van kleine en grote afwateringsgrachten eind vorige eeuw was het grondwaterpeil in het gebied 90 centimeter gezakt. 

Nu wordt zo'n 400 hectare aan veen in Lummen en Beringen in zijn oorspronkelijke staat hersteld en de eerste resultaten zijn er al, vertelt Christophe Van Ackere van Natuurpunt: "De typische veenmossen komen terug en ook vogels zoals de watersnip. De Vallei van de Zwarte Beek is echt een bolwerk voor de watersnip in Vlaanderen. En begin dit jaar hebben kraanvogels gebroed in de vallei, voor het eerst in 300 jaar in deze contreien. Dat is natuurlijk super goed nieuws."

Klimaatverandering

Het herstellen van die dikke veen- of turflaag in het gebied is ook belangrijk voor ons klimaat, gaat Van Ackere verder.  "Want het veen werkt als een echte spons die heel veel regenwater kan vasthouden." En als het veen nog verder zou uitdrogen, dan komt er een gigantische hoeveelheid aan broeikasgassen vrij. "Veen is organisch materiaal, koolstof dus. En als dat uitdroogt, dan verteert dat veen, dan rot het weg en dan komen er broeikasgassen vrij. Door het veen nat te houden, blijft de koolstof in de bodem en is er op termijn weer actieve koolstofopslag mogelijk."  

Meest gelezen