Gemengde reacties op klimaatakkoord: "Geen antwoord op klimaatcrisis" en "fundamenten ambitieus klimaatbeleid"

De teleurstelling bij milieu-organisaties is groot na afloop van de klimaatconferentie in Glasgow. Zo biedt het akkoord volgens Greenpeace "geen antwoord op de klimaatcrisis". De Bond Beter Leefmilieu noemt het "erg zwak". Ook verschillende landen op de top zelf laten hun ongenoegen blijken. Europees Klimaatcommissaris Frans Timmermans geeft toe dat het beter had gekund, maar is toch tevreden. Minister voor Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) ziet erin dan weer de fundamenten voor ambitieus klimaatbeleid.

Greenpeace is niet blij met het "zwakke slotakkoord" van de klimaattop in Glasgow, maar ziet wel een lichtpuntje. "Het geeft een belangrijk signaal dat het tijdperk van steenkool en fossiele subsidies ten einde loopt en legt de focus op een rechtvaardige transitie", zegt Jennifer Morgan van Greenpeace International in een persbericht. "De tekst erkent de noodzaak om de uitstoot dit decennium drastisch te verminderen, maar uiteindelijk worden de grote beslissingen opnieuw doorgeschoven naar volgend jaar."

De grote beslissingen worden opnieuw doorgeschoven

"Vooral Vlaanderen zet de hakken in het zand", zegt Joeri Thijs, van Greenpeace België in hetzelfde persbericht. "De Vlaamse regering kwam met een haastig en ondermaats klimaatkladje en minister Demir had zelfs het lef om tijdens de top een lagere klimaatdoelstelling voor ons land te eisen. Dit is ronduit beschamend. De overstromingen afgelopen zomer zijn blijkbaar alweer vergeten."

"Het is historisch dat de steenkool in het akkoord staat", zegt Yelter Bollen van Bond Beter Leefmilieu aan VRT NWS. "Er staat nu wel dat het geminderd moet worden en niet afgebouwd. Er staat ook niet op welke termijn dat dan moet gebeuren. Dat is allemaal heel erg zwak."

Ook klimaatactiviste Greta Thunberg is teleurgesteld. Op Twitter vat ze het akkoord samen als "bla bla bla". "Het echte werk gaat voort buiten deze conferentie. We zullen nooit opgeven."

Het WWF geeft toe dat er vooruitgang is gemaakt. "Het biedt nieuwe kansen voor landen om effectief te doen wat nodig is om een klimaatramp te voorkomen", meldt Manuel Pulgar-Vidal van WWF via persagentschap Reuters. "Tenzij die landen een scherpe bocht nemen om daadwerkelijk veranderingen door te voeren en wezenlijke resultaten voor te leggen, blijft hun geloofwaardigheid onder druk staan."

"Onze leiders zijn nog steeds niet wakker", reageert Gabriela Bucher van Oxfam. "Het is duidelijk dat sommige wereldleiders denken dat ze niet op dezelfde planeet leven als wij. Geen droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen doordringen van de noodzaak om te stoppen met CO2- en methaanuitstoot."

Veel landen en de voorzitter van de top teleurgesteld

Ook veel landen die aanwezig zijn op de top, reageren teleurgesteld, al is hun reactie vaak genuanceerder. Ze keuren het akkoord mee goed, omdat er te veel goede dingen in staan om het niet door te voeren. Maar zijn tegelijkertijd zwaar teleurgesteld voor de manier waarop China en vooral India de steenkoolpassages duchtig hebben afgezwakt.

Het bevat de fundamenten voor ambitieuzer beleid

"Deze overeenkomst is onvolmaakt", zegt ook federaal minister voor Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) in een persbericht. "Het is een compromis tussen 197 staten, maar het bevat de fundamenten voor ambitieuzer beleid. Het is nu aan alle regio's en staten om hun verantwoordelijkheid te nemen. Van mijn kant kies ik ervoor om naar de toekomst te kijken en het akkoord te benutten voor meer ambitie en concrete actie, in het belang van iedereen, vandaag en morgen, hier en elders."

"Het is een compromis", zegt Khattabi in een reactie aan VRT NWS:

Videospeler inladen...

Voor Meyrem Almaci, de voorzitster van de partij Groen, is het akkoord dat op de klimaattop COP26 in Glasgow werd bereikt, teleurstellend. "De tekst verwijst naar de ambitie om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, maar maakt die niet waar. Het resultaat is daardoor imperfect, helaas", klinkt het op Twitter.

Volgens VN-secretaris-generaal Antonio Guterres weerspiegelt het akkoord de belangen, de voorwaarden, de tegenstellingen en de politieke wil in de wereld op dit moment. "Er worden belangrijke stappen gezet, maar jammer genoeg was er onvoldoende collectieve politieke wil om enkele diepe tegenstellingen te overbruggen."

Zelfs de Britse voorzitter van de VN-klimaatconferentie COP26, Alok Sharma, is niet helemaal tevreden met het uiteindelijk bereikte akkoord. Hij wordt zelfs even emotioneel als hij zich excuseert voor de manier waarop China en India hebben gehandeld. "Ik begrijp de diepe teleurstelling", zei hij, "maar het is noodzakelijk dat we de rest van het akkoord beschermen."

Bekijk dat moment met Sharma in deze video

Videospeler inladen...

Toch noemt Sharma het akkoord later "historisch". Hij beschreef 1,5 graad als een patiënt met "een zwakke pols", die "alleen zal overleven als we onze beloftes houden en omzetten in snelle actie".  Er is nog altijd een groot gat te dichten, beaamde Sharma. "Ons werk moet doorgaan en dat moeten we samen blijven doen."

Ook Europees Klimaatcommissaris Frans Timmermans reageert tevreden. "Het had beter gekund en de Europese Unie had meer gewild", zegt hij in een reactie aan VRT NWS, "maar als we bekijken dat we nu een wereldwijd akkoord is bereikt dat ons een kans geeft om binnen de anderhalve graad te blijven. Dat is fenomenaal. Had ik niet verwacht."

Meest gelezen