Staatssecretaris Mahdi (CD&V) wil dat asielzoekers tijdens procedure makkelijker aan het werk kunnen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil het voor asielzoekers tijdens hun aanvraagprocedure makkelijker maken om aan het werk te gaan. Op dit moment mogen asielzoekers in principe 4 maanden nadat ze hun aanvraag hebben ingediend, werken. Maar in de praktijk is het vaak moeilijk om aan de juiste tewerkstellingspapieren te geraken.

In "De zevende dag" beantwoordde Sammy Mahdi (CD&V) enkele vragen van studiogasten. Een uitbater van tankstations merkte op dat hij graag asielzoekers werk wil geven, maar dat dat niet altijd vlot verloopt. 

Asielzoekers makkelijker aan het werk krijgen, is opgenomen in mijn nieuw beleidsplan, aldus Mahdi in zijn antwoord. "Je moet er voor zorgen dat die mensen ook hun rugzak kunnen versterken, en extra competenties aanleren", ging hij verder. "Als je aanvraag niet kan aanvaard worden, dan kan je die competenties gebruiken in het land van herkomst, als dat wel het geval is, dan kan je die hier gebruiken en sneller integreren (...) Ik hoor ook zelf werkgevers die niet liever hebben om mensen te vinden die willen werken." 

"Het is absoluut de bedoeling om asielzoekers makkelijker aan het werk te krijgen", aldus Mahdi. Herbekijk hier de passage uit "De zevende dag":

Videospeler inladen...

Mahdi's woordvoerster verduidelijkt achteraf dat er in het nieuwe beleid ook zal worden ingezet op de koppeling van noden van werkgevers aan de competenties van asielzoekers. Er kan ook worden ingezet op opleidingen om asielzoekers naar knelpuntberoepen te leiden.

Asielzoekers moeten op dit moment door een wachtperiode tijdens hun aanvraagprocedure. Ze mogen werken vanaf 4 maanden nadat ze hun aanvraag hebben ingediend, staat er op de website van Fedasil te lezen. Maar in de praktijk is het niet zo makkelijk om aan de juiste tewerkstellingspapieren te geraken. En daar wil Mahdi nu dus iets aan doen. Hoe hij dat concreet gaat aanpakken is nog niet duidelijk. 

Op het moment dat een vluchteling of asielzoeker daadwerkelijk asiel heeft gekregen - en dus erkend is - mag die sowieso werken, net zoals Belgen. 

Extra plekken en transparantie

Mahdi kondigde ook aan dat er extra plaatsen bijkomen in verschillende gesloten centra. Daar worden asielzoekers opgevangen die uitgeprocedeerd zijn - waarvan de aanvraag (herhaaldelijk) geweigerd werd - met het oog op hun uitzetting. "In Steenokkerzeel komen er al 50 plekken bij, voor de andere centra lopen de gesprekken nog", aldus Mahdi. Het gaat in Steenokkerzeel om een nieuw centrum, voor gedwongen terugkeer dus.

Er komt ook meer transparantie over het asielbeleid, aldus Mahdi, in de vorm van een website waar enkele cijfers en feiten over het asielbeleid en uitwijzingen worden in opgenomen. 

Meest gelezen