Regering bereikt akkoord over verplichte vaccinatie zorgpersoneel met overgangsperiode van 1 januari tot 31 maart

De federale regering heeft de verplichte vaccinatie voor personeel in de zorgsector goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2022 krijgt het verplegend personeel uit de zorgsector drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Bij weigering krijgen de werknemers recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Vanaf 1 april kunnen de werknemers die een vaccin weigeren ontslagen worden, met recht op een werkloosheidsuitkering. "Iedereen die in de zorg werkt, of je nu puur een zorgberoep uitoefent of niet, zou verplicht moeten worden gevaccineerd", reageert Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

Het kernkabinet heeft maandagavond een akkoord bereikt over de regeling rond de verplichte vaccinatie van het gezondheidspersoneel. Er komt een overgangsfase tussen 1 januari en 31 maart, maar vanaf 1 april geldt er een verplichte vaccinatie voor al het gezondheidspersoneel.

We geven de mensen die in de zorg werken tot 1 april de tijd om zich volledig te laten vaccineren

minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

"De overgrote meerderheid van de mensen die in de zorg werken hebben zich laten vaccineren. We zijn die heel dankbaar daarvoor, maar het kan niet zo zijn dat er nog een kleine minderheid is die zich niet gevaccineerd heeft. We geven deze mensen tijd tot 1 april van volgend jaar om zich te laten vaccineren. Iedereen in de zorg moet dan volledig gevaccineerd zijn", legt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke uit.

In de overgangsperiode tijdens de eerste drie maanden van volgend jaar zullen de gezondheidswerkers moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen corona of de voorbije 72 uur een negatieve PCR-test hebben ondergaan. Wie daar niet aan voldoet, kan terugvallen op de regeling die geldt voor tijdelijke werkloosheid door corona.

Vanaf 1 april zal iedereen ingeënt moeten zijn. Niet-gevaccineerde personeelsleden worden ontslagen en kunnen gebruikmaken van de klassieke werkloosheidsregeling, met behoud van anciënniteit en rechten.

De tekst moet vrijdag nog worden goedgekeurd door de ministerraad en worden voorgelegd aan de Raad van State.

Dit gaat enkel over zorgpersoneel, niet om werknemers logistiek of maatschappelijk werkers in ziekenhuizen en woonzorgcentra

Margot Cloet, Zorgnet Icuro

Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet Icuro is al langer vragende partij voor verplichte vaccinatie en juicht de beslissing van het kernkabinet toe. Cloet vindt wel dat de regering nog verder moet gaan.

"We zijn altijd vragende partij geweest voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Deze beslissing gaat enkel over zorgpersoneel, het gaat nog niet over de mensen die logistiek ondersteunen in ziekenhuizen of woonzorgcentra of maatschappelijk werkers. Het gaat enkel om de mensen die zorg op zich nemen", zegt Cloet in het "Laat journaal".

"Ik denk dat het echt wel nodig is om ook de werknemers met andere beroepen - voor iedereen die in de zorg werkt of je nu puur een zorgberoep uitoefent of niet - verplicht gevaccineerd moeten worden. Bij uitbreiding zou de hele bevolking verplicht moeten worden om zich te laten vaccineren. We moeten de vaccinatie van het zorgpersoneel in de brede context van het woord overwegen en daarna ook in de brede bevolking. We moeten nog een stap verder gaan", besluit Cloet.

"Bij uitbreiding moet de hele bevolking verplicht gevaccineerd worden", zegt Margot Cloet in het "Laat journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen