Onthaalmoeder uit Gooik schuldig aan dooreenschudden baby, maar krijgt geen straf

Een 55-jarige onthaalmoeder uit Gooik is veroordeeld door de Brusselse correctionele rechtbank voor feiten uit 2015. De vrouw zou toen een baby van zeven maanden dooreengeschud hebben. Het kindje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar herstelde volledig. De vrouw hield vol dat ze niets fout had gedaan. Maar de rechtbank oordeelde nu dat ze de enige verantwoordelijke kan zijn. Toch krijgt ze geen straf. 

De onthaalmoeder verwittigde op 16 juni 2015 de hulpdiensten omdat de zeven maanden oude baby zich in zorgwekkende toestand bevond. Het meisje had een groot deel van de voormiddag gehuild, moeilijk gegeten en leek het bewustzijn te verliezen. Bij aankomst in het ziekenhuis kwamen de artsen al snel tot een diagnose: het shaken baby syndroom. Meester Dimitri de Béco, advocaat van de ouders: "Iemand had het kind hevig dooreengeschud. Alle artsen die haar onderzochten en de verschillende gerechtsdeskundigen zijn het daarover eens." 

Volgens de burgerlijke partijen heeft de vrouw tijdens het onderzoek tegenstrijdige en onduidelijke verklaringen afgelegd, zonder ooit duidelijk te maken wat er die dag precies gebeurd is. De Béco: "Pas drie dagen na de feiten verklaart ze plots dat het meisje op een bepaald moment half uit haar stoeltje hing, wat trouwens geen verklaring kan zijn voor de verwondingen", gaat meester de Béco verder. "Ze probeert de schuld ook bij de ouders zelf te leggen. Dat is onlogisch want het zijn net de ouders die het gerechtelijk onderzoek en het bijkomend onderzoek hebben gevraagd."

"Eenvoudige schuldigverklaring volstaat"

De onthaalmoeder zelf vroeg de vrijspraak. "De verwondingen die bij het kind zijn vastgesteld, zijn niet noodzakelijk veroorzaakt door haar dooreen te schudden", pleitte haar advocaat. "Die kunnen ook een andere oorzaak hebben."

 Volgens de rechtbank bestond er helemaal geen twijfel, en was de onthaalmoeder de enige die de verwondingen kon veroorzaakt hebben. Omdat de feiten al meer dan zes jaar geleden plaatsvonden en het onderzoek lang had aangesleept, was de rechtbank van oordeel dat de redelijke termijn was overschreden. De onthaalmoeder had ook steeds goed meegewerkt aan het onderzoek, zodat de rechtbank vond dat er geen straf meer moest opgelegd worden, en dat een eenvoudige schuldigverklaring kon volstaan.

  

Meest gelezen