Mondmaskers vanaf 10 jaar en verplicht telewerk: hierover wil het Overlegcomité knopen doorhakken

Nee, voor een nieuwe lockdown moet u vandaag niet vrezen, maar strengere coronaregels komen er hoe dan ook aan. Het Overlegcomité buigt zich vanaf 14.30 uur onder meer over een uitbreiding van de mondmaskerplicht, meer (en verplicht) telewerk en extra maatregelen voor het nachtleven.

De oplopende coronacijfers nopen 's lands regeringen opnieuw tot strengere maatregelen. Toch lijkt het er momenteel op dat het Overlegcomité lang niet zo ver zal gaan als de expertengroep GEMS had gesuggereerd. Een nieuwe sluiting van de discotheken, het stilleggen van indoorsporten of een "2G-beleid" zoals in Oostenrijk, waarbij enkel nog gevaccineerden of recent genezen mensen een coronapas kunnen krijgen, lijken bijvoorbeeld uit den boze, zo leert een rondvraag bij de politiek.

Lockdowns wil premier De Croo expliciet vermijden, benadrukte hij gisteren al. "De doelstelling blijft: bedrijven, horeca en scholen openhouden. Je ziet dat er meer en meer mensen in de ziekenhuizen liggen. Dankzij de vaccinatie hebben we dat onder controle. Maar we willen dat de hele winter onder controle houden. En dan moet je maatregelen nemen, die zorgen dat de activiteiten kunnen doorgaan, maar met een bijkomende laag voorzichtigheid."

Welke maatregelen dan wel zullen worden bediscussieerd vandaag? Dit hebben we intussen opgevangen:

Telewerk

Waar dat mogelijk is - lees: de kantoorjobs - zal telewerk waarschijnlijk weer verplicht worden. Tenminste: als het van de federale regering afhangt, want de Vlaamse regering is daar niet de grootste voorstander van. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne suggereerde gisteren een "hybride" aanpak: 3 à 4 dagen verplicht telewerken, de rest op kantoor.

Pixabay

"We hebben gemerkt dat wanneer het gewoon wordt aangeraden, het niet voldoende wordt gerespecteerd", zei Dermagne daarover. "Ik betreur dat we weer naar een verplichting moeten gaan, maar dat lijkt ons nodig, gezien de evolutie van de coronacijfers." 

Mondmaskers

De algemene mondmaskerplicht die nu al geldt voor +12-jarigen in publieke binnenruimtes zal naar alle waarschijnlijkheid worden uitgebreid. Zo zal je op grote evenementen (lees: sportwedstrijden, culturele voorstellingen, bioscoopbezoeken) niet alleen een coronapas moeten tonen, maar ook weer een mondmasker moeten dragen. Ook in de horeca wordt een mondmasker verplicht als je je verplaatst. Bijkomende beperkingen - zoals kleinere tafelbubbels - zullen er voorlopig niet komen in de horeca.

Voor de verplichte mondmaskers willen de ministers ook de leeftijd verlagen. De expertengroep GEMS had een mondmaskerplicht vanaf 9 jaar geopperd, maar dat idee heeft tal van tegenstanders, zowel aan Vlaamse als aan Franstalige zijde. Dat zou ook betekenen dat in het onderwijs ook in het vierde leerjaar mondmaskers verplicht zouden worden. Het compromis zou daar mogelijk een algemene mondmaskerplicht vanaf 10 jaar kunnen worden, zodat er in het onderwijs geen nieuwe wijzigingen moeten gebeuren.

Florian Van Eenoo/Photo News

Discotheken

Voor discotheken en dancings onderzoeken de excellenties of er aan de ingang bovenop de coronapas een bijkomende sneltest kan worden ingevoerd. Nu, dat idee ligt vandaag dan wel op tafel, maar het is niet zo zeker of de vele praktische en juridische bezwaren daarbij snel zullen worden uitgeklaard. 

Derde prik

De derde coronaprik voor iedereen moet er "zo snel mogelijk" komen, benadrukte De Croo gisteren. Hij riep op tot een nieuwe "vaccinatiegolf". "We weten dat de vaccinatiecentra konden vaccineren aan het tempo van de leveringen. Nu zijn die leveringen er al, dus dat zou een stuk sneller moeten kunnen gaan."

De vaccinatiecentra zullen dus overal weer op volle toeren beginnen draaien. De volgorde van vaccineren, zal er lichtjes anders uitzien dan bij de eerste en tweede prik. Eerst zijn de 65-plussers aan de beurt, gevolgd door het zorgpersoneel. Nadien volgen de mensen die vaccins van AstraZeneca of Johnson&Johnson hebben gehad, om af te sluiten met zij die gevaccineerd zijn met Pfizer of Moderna.

Verplicht vaccin in de zorg

De verplichte coronaprik voor het zorgpersoneel komt er, daarover heeft het federale niveau de knoop doorgehakt. Het Overlegcomité zal vandaag bespreken of ook het ondersteunende en administratieve personeel van zorginstellingen, die onder de bevoegdheid van de gewesten vallen, verplicht moet worden om zich te laten vaccineren. De definitieve beslissing daarover zal uiteindelijk op Vlaams, Brussels en Waals niveau worden genomen.

Wetstraatjournalist Bart Verhulst geeft hieronder een overzicht van wat er op de agenda staat van het Overlegcomité.

Videospeler inladen...

Meest gelezen