Videospeler inladen...

Vzw Klimaatzaak wil Belgische overheden dwingen tot ambitieuzer klimaatbeleid en gaat in hoger beroep na eerder vonnis 

De vzw Klimaatzaak wil de Belgische overheden via de rechtbank alsnog dwingen tot een ambitieuzer klimaatbeleid. Daarom gaat ze vandaag in hoger beroep. "De passage van de Belgische klimaatministers op de COP26 heeft nogmaals aangetoond dat er geen gezamenlijke politieke wil is om verantwoord klimaatbeleid te ontwikkelen", zegt ze.

De Belgische regeringen doen nog steeds te weinig om de klimaatverandering tegen te gaan, vindt vzw Klimaatzaak. En dat terwijl de Brusselse rechtbank van eerste aanleg in juni oordeelde dat het Belgische klimaatbeleid "de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt”. Die uitspraak kwam er na een rechtszaak die zeven jaar aansleepte. Anders dan de vzw gehoopt had, legde de rechter toen evenwel geen concrete doelstellingen op aan de overheid. De politici die in ons land bevoegd zijn voor het klimaatbeleid, waren dus niet verplicht om extra maatregelen te nemen.

De vzw, die meer dan 58.000 mede-eisers vertegenwoordigt, kondigde in juni al aan dat ze in hoger beroep zou gaan, net om toch concrete reductieverplichtingen uit de brand te slepen. Vandaag doet ze dat dus. “In de vijf maanden die verstreken [sinds het vonnis] volgde er geen enkele aanwijzing dat de politici het vonnis ernstig nemen”, klinkt het.

De vzw verwijst naar de klimaattop in Glasgow, die het voorbije weekend afliep: “De passage van de Belgische klimaatministers op de COP26 heeft nogmaals aangetoond dat er geen gezamenlijke politieke wil is om verantwoord klimaatbeleid te ontwikkelen." De federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse regeringen slaagden er niet in om tijdig een Belgisch klimaatplan op te stellen voor de klimaattop. Daarvoor lagen de ambities te ver uit elkaar. 

 Deze zaak voelt als een marathon, waarbij de overheden ons moreel en financieel proberen uit te putten

Ignace Schops, vice-voorzitter Klimaatzaak vzw

Door de muur

Klimaatzaak vzw vindt dat het aan de overheid, de grote bedrijven en de financiële instellingen is om ervoor te zorgen dat België zijn uitstoot van broeikasgassen tijdig beperkt. “Vergelijk het met een auto die aan 200 km/uur richting een muur rijdt. Remmen op een paar meter voor de muur zal niet helpen, want dan ga je er los door. Als we nu ons tempo van CO₂-uitstoot niet verlagen, rijden we dwars door de CO₂-muur. Met alle gevolgen van dien.”

“Onze overheden maken het ons niet makkelijk”, zegt Ignace Schops, vice-voorzitter van vzw Klimaatzaak. “We startten deze zaak bijna zeven jaar geleden, maar werden geconfronteerd met onvoorstelbare vertragingsmanoeuvres van de Vlaamse regering. Nu ligt er een vonnis in ons voordeel, en lijken de politici het straal te negeren. Deze zaak voelt als een marathon, waarbij de overheden ons moreel en financieel proberen uit te putten. Maar we geven niet op, en vragen onze achterban om ook dit beroep te steunen.”

Meest gelezen