Huishoudhulpen dienstencheques voeren actie : "Betalen om te kunnen werken, nee bedankt"

De huishoudhulpen die via het systeem van dienstencheques werken voeren vandaag actie voor een betere vergoeding van hun verplaatsingskosten. Die liggen volgens de vakbonden veel te laag, zeker nu de brandstofkosten zo hoog zijn. Een 600-tal huishoudhulpen trekt vanmorgen van het station Brussel-Noord naar werkgeversorganisatie Federgon in Tour & Taxis om hun eisen kracht bij te zetten.  

Huishoudhulpen die via het systeem van de dienstencheques werken, moeten zich op eigen kracht verplaatsen naar de gezinnen waar ze werken. Daarvoor krijgen ze een vergoeding van ongeveer 13 cent per kilometer. Dat is volgens de vakbonden veel te weinig en komt het erop neer dat ze geld moeten toeleggen om hun job te kunnen doen. 

De verplaatsingsvergoedingen zijn schandalig laag 

kris Vanautgaerden, ACV Voeding en Diensten

"De verplaatsingskosten vertegenwoordigen een aanzienlijke kostenpost voor deze werkneemsters, die reeds een zeer laag loon ontvangen", zeggen de verenigde vakbonden. "De verplaatsingsvergoedingen die de huishoudhulpen daarvoor ontvangen zijn schandalig laag en dekken op geen enkele manier de reële kosten: de sector betaalt 13 cent per km terwijl de norm die de overheid hanteert 37 cent per km bedraagt. Parkeerkosten worden in de meeste gevallen niet terugbetaald. Verplaatsingen naar het kantoor voor het afhandelen van administratieve formaliteiten - zoals het binnenbrengen van de cheques - gebeuren meestal in de vrije tijd en zonder kostenvergoeding. Dit moet stoppen!"

Het overleg met werkgevers en vakbonden voor een nieuw sectoraal akkoord zit nu muurvast. Daarom trekken vandaag zo'n 600 huishoudhulpen vanaf het station Brussel-Noord, door Brussel naar Federgon, de grootste werkgeversorganisatie in de sector van de dienstencheques. "Dit is een signaal dat we willen geven", zegt vakbondsman Kris Vanautgaerden van ACV Voeding en Diensten. "Het tweejaarlijks overleg in de sector loopt op dit ogenblik grondig fout. We hebben bijna een akkoord over de koopkrachtverhoging, maar die is zeer relatief, het gaat hier over 0,4 procent. Maar het grootste knelpunt blijft de vergoeding van het woon- werkverkeer en de verplaatsingen in dienstverband, die schandalig laag zijn." 

Dure brandstof

Volgens de vakbond zijn die vergoedingen essentieel, omdat die verplaatsingskost een grote hap is uit de huishoudhulpen hun koopkracht. "Zij moeten vandaag extra kosten op tafel leggen om die verplaatsingen te doen. Met de huidige brandstofprijzen zien we dat de werknemers in de sector totaal niet meer toekomen met de vergoedingen die ze daarvoor krijgen. Op die manier moeten zij betalen om te kunnen gaan werken en dat kan echt niet!"

Vrijdag zitten de werkgevers en de vakbonden opnieuw samen voor overleg. "Als er dan geen oplossing komt, gaan we over tot andere acties en dan zullen de gezinnen die van dienstencheques gebruikmaken dat voelen", besluit Vanautgaerden.

Meest gelezen