Lummen wil de leegloop van de gemeentediensten tegengaan

In Lummen is gisteravond een speciale gemeenteraadscommissie gehouden over het personeelsbeleid in de gemeente. Aanleiding waren een hele reeks vragen en opmerkingen van de oppositie bij wat ze de leegloop van gemeentediensten noemt. Vorige maand was de voltallige oppositie opgestapt tijdens de gemeenteraad omdat ze naar eigen zeggen geen antwoorden kreeg.

Tijdens de gemeenteraadscommissie werd een uitgebreide uiteenzetting gegeven over de personeelssituatie door Karolien Mondelaers, afdelingshoofd personeel en administratie. 

Volgens haar zijn er slechts 12 van de 300 personeelsleden uit onvrede vertrokken. Dat blijkt uit de zogenoemde exitgesprekken. "Daaruit is gebleken dat er 9 redenen of oorzaken zijn waarom personeelsleden vertrekken. In de meeste gevallen is hun contract afgelopen, anderen hadden hun job verkeerd ingeschat, hebben medische redenen, krijgen elders betere voorwaarden, de werkdruk is te hoog, ... Ook hebben personeelsleden er problemen mee dat ze instructies krijgen van een leidinggevende ambtenaar én van burgemeester of schepenen, ... . 't Is soms ook een combinatie van meerdere redenen." 

Mondelaers ontkende de hardnekkige geruchten dat in het woonzorgcentrum in 10 maanden 27 van de 96 personeelsleden zijn vertrokken. "Daar gebeurde het dat een vervanger ook uitviel en dus opnieuw moest vervangen worden."

Hogere lonen in het vooruitzicht

Wel is het zo dat in het woonzorgcentrum enkele personeelsleden tot 300 overuren presteerden, terwijl corona ook nog eens een extra zware druk oplegde. Voor het woonzorgcentrum is een plan opgemaakt "Hoe vertrekken tegengaan". Er zal een welzijnsenquête worden uitgevoerd door een extern bedrijf en in afwachting van de resultaten wordt tijdelijk personeel aangeworven. Er komen binnenkort andere loonschalen waardoor het personeel van het woonzorgcentrum, de buitenschoolse kinderopvang en de Thuiszorg meer zal verdienen.

Anders aanwerven

Lummen wil ook voor zijn andere diensten bekwame en gemotiveerde mensen aantrekken, door een hervorming van de aanwervingen. Voortaan komen er eerst een praktische en mondelinge proef, en pas daarna een schriftelijke. En Lummen wil meer zijn troeven als werkplaats uitspelen, zoals het ontbreken van files en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Oppositieraadslid Stefan Coenen (Groen) wees op het bestaan van een nota 'Help we verzuipen', waarin het personeel zich beklaagt over de spanningen tussen de politieke verantwoordelijken en het personeel.

Meest gelezen